Bankernes udlån til erhvervsvirksomheder i klar stigning

Publiceret 12-07-2017
Nyhed

Bankernes vigende udlån til virksomhederne i 2015 og 2016 er i år vendt til fremgang på niveau med væksten i realkreditinstitutternes udlån

Danske virksomheder låner flere penge og udvider deres forretning, nu hvor det økonomiske opsving har bidt sig fast. Det viser nye tal fra Nationalbanken.

Banker og realkreditinstitutter låner nemlig flere penge ud til de private virksomheder end for bare et år siden. Siden årsskiftet er udlånet til erhvervsvirksomheder således steget 3-4 pct. fra såvel banker som realkreditinstitutter.

Dermed er tendensen fra 2015 og 2016 -med vigende udlån fra bankerne for alvor blevet brudt, jf. figur 1.

Figur 1: Årlig ændring af udlån til erhvervsvirksomheder fra banker og realkreditinstitutter

 

Anm.: Årsvæksten er beregnet ud fra det gennemsnitlige udlån i de respektive år. For 2017 er anvendt oplys-ninger for januar-maj 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.
Kilde: Nationalbanken og egne beregninger.

Nationalbankens seneste tal for udlånet til ikke-finansielle virksomheder viser, at bankernes udlån i de første fem måneder af 2017 er vokset 3,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Realkreditinstitutterne har en udlånsvækst på 3,4 pct. i samme periode. Udviklingen betyder, at det samlede udlån i maj 2017 er 35 mia. kr. højere end året før. Tallene slår fast, at fremgangen i bankernes udlån til erhvervslivet for alvor har bidt sig fast efter en årrække med faldende udlån.

”I perioden efter finanskrisen konsoliderede og slankede bankerne deres erhvervsudlån. Samtidig omlagde mange virksomheder til realkreditlån. Nu ser vi, at situationen er en anden, da både banker og realkreditinstitutter øger deres udlån til erhvervsvirksomheder, og det gøder jorden for fortsat vækst og flere nye job i den private sektor”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark. Han peger således også på, at tallene nu dokumenterer, at der altså ikke kan være tale om en kreditklemme i klassisk forstand, men at manglen på risikovillig kapital er en klar udfordring.

”Der er god vækst i økonomien igen, og i den private sektor er der skabt godt og vel 100.000 nye job i perioden fra 2010 til 2015. Mange erhvervsvirksomheder har lettere ved at låne penge, end de har haft siden finanskrisen. Blandt startups og mindre virksomheder er der dog stadigvæk en udtalt mangel på risikovillig kapital, og hvis virksomheden ikke har et ordentligt kapitalgrundlag, kan banken altså ikke stille med lånefinansiering og driftskreditter. Vi ser derfor manglen på risikovillig kapital som en ægte udfordring for væksten og velstanden på længere sigt,” siger Niels Arne Dam, der igen understreger, at banker hverken kan eller bør agere som investor.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde