Bankerne låner flere penge ud til de private service-erhverv

Publiceret 15-12-2017
Nyhed

Bankernes udlån til de private serviceerhverv er steget det seneste år, hvor ikke mindst erhverv som rengøring og konsulentydelser er gået betydeligt frem. Til gengæld falder det i andre brancher, bl.a. industrien. Samlet set er der tale om en marginal stigning i det samlede udlån.

”Bankerne låner flere penge ud til de private serviceerhverv, der er steget 1,4 pct. det seneste år. Det afspejler, at opsvinget i økonomien har bidt sig fast og giver grobund for nye virksomheder og aktiviteter i servicesektoren, ikke mindst erhvervsservice”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, der samtidig understreger, at man skal være varsom med at tolke hårdt på årsændringerne, da udlånene kan svinge meget fra måned til måned.

Erhvervsservice er således steget 1,8 mia. kr., men også udlånet til andre private serviceerhverv som handel og transport samt information og kommunikation er øget over det seneste år.

Til gengæld faldt udlånet til industri (inkl. råstofudvinding og forsyningsvirksomhed) 1 mia. kr. i perioden, ligesom udlånet til de ellers konjunkturfølsomme brancher byggeri og ejendomshandel også er faldet.

Erhvervsservice består af en lang række ganske forskellige tjenesteydelser, fra rengøring over regnskabshjælp til højt specialiserede konsulentydelser. Sammen med de øvrige private serviceerhverv tegner erhvervsservice sig også for hovedparten af stigningen i den private beskæftigelse, siden det nuværende økonomiske opsving satte ind.

”Vi ser nu et stigende udlån til de private serviceerhverv, som også har trukket broderparten af stigningen i den private beskæftigelse siden krisen. Siden 4. kvartal 2012 er beskæftigelsen steget med knap 120.000 i servicesektoren, svarende til en stigning på 9 pct. siden udgangen af 2012. Det afspejler bl.a. en tendens til, at denne sektor fylder stadig mere i økonomien. Det sker i takt med, at danskerne bliver rigere og efterspørger flere serviceydelser,” siger Niels Arne Dam.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde