Antal klager over banker rammer laveste niveau i ni år

Publiceret 07-02-2017
Nyhed

Mængden af klager over banker til Pengeinstitutankenævnet falder kraftigt og er nu på det laveste niveau i ni år. Det viser nye tal fra Pengeinstitutankenævnet og Finans Danmark.

En gennemgang af tallene for 2016 viser, at Pengeinstitutankenævnet modtog 344 klager sidste år. Dermed er antallet af klager faldet med en femtedel på kun et enkelt år. Siden 2009, hvor antallet af bankklager toppede med 1.304, er det faldet med 75 pct.
 
-I årene efter finanskrisen så vi helt naturligt en del klager fra kunderne, men bankerne har lagt sig i selen. Det betaler sig nu med det lave antal klager, og vi ser det som et udtryk for, at kunderne generelt er blevet mere tilfredse med den rådgivning og service, de møder i banken, siger juridisk direktør i Finans Danmark Kenneth Joensen.
 
 
 
Kenneth Joensen påpeger desuden, at det i 2016 er blevet muligt at indgive en klage digitalt, samt at det er lykkedes Pengeinstitutankenævnet at bringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige afsluttede sager i 2015 ned fra ca. 15 måneder til ca. 11 måneder i 2016.
 
-Det skal være nemt at indgive og få behandlet en klage i nævnet. Derfor er vi glade for, at ankenævnet har formået at digitalisere og effektivisere sagsbehandlingen, så man hurtigere kan få en afklaring på sin klage. Det er positivt for både kunder og banker, siger Kenneth Joensen.
 
Tallene viser, at 34 ud af de 344 kundeklager fik helt eller delvist medhold i deres klage til Pengeinstitutankenævnet. Sidste år var tallet 30. Igen i år efterlever bankerne så godt som alle afgørelser fra ankenævnet. I ét enkelt tilfælde har en bank dog valgt ikke at følge en afgørelse fra nævnet.

Info:
Pengeinstitutankenævnet er et klageorgan for private bankkunder, der vil klage over dårlig eller mangelfuld rådgivning. Ankenævnet har et formand-skab bestående af en højesteretsdommer, samt en landsdommer og en by-retsdommer. En af de tre fra formandsskabet behandler altid klagen sam-men med fire andre, der er udpeget af henholdsvis Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde