Undersøgelse: Få kunder klager over deres bank

Publiceret 24-11-2016
Nyhed

Langt de fleste danskere føler, at de får en fair behandling, når de går ned i deres bank. Det viser en befolkningsundersøgelse, som Finansrådet og Finansforbundet i samarbejde med konsulenthuset Loyalty Group har foretaget blandt et repræsentativt udsnit af de danske bankkunder.

Næsten ni ud af ti siger, at de ikke mener, at der har været noget klage over i banken. Af dem, der rent faktisk har klaget, mener knap halvdelen, at det var en positiv oplevelse.
 
Omvendt siger næsten hver tiende, at de burde have klaget, men at de ikke fik det gjort.
 
-Det bekræfter os i, at langt de fleste kunder bliver behandlet godt og rimeligt af deres bank. Omvendt er det ærgerligt, at det ikke er alle, der husker at få klaget, når der så er noget galt, for vi kan jo se, at det faktisk ofte hjælper på problemet, siger Kenneth Joensen, juridisk direktør i Finansrådet.
 
 

Om undersøgelsen:

  • BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group i samarbejde med Finansrådet og Finansforbundet.
  • Undersøgelsen er gennemført i oktober og november 2016.
  • Undersøgelsens 4.400 deltagere har besvaret et webbaseret spørgeskema og er udvalgt blandt Loyalty Groups interviewpanel på i alt 130.000 skandinaviske privatpersoner

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde