Tvangsauktioner i smult vande

Publiceret 04-02-2016
Nyhed

I årets første måned blev der bekendtgjort 229 tvangsauktioner. Dermed starter året lidt lavere, end hvor det slap i 2015. Det er godt nyt for boligejerne. Det viser dagens sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

”Efter nogle år med forholdsvis mange tvangsauktioner fra 2010 til 2013, ser det ud til, at de danske familier kan ånde lettet op igen. Den finansielle krise der ramte i september 2008 betød, at flere familier end tidligere måtte vinke farvel til deres bolig. Men nu ser det ud til, at antallet af tvangsauktioner heldigvis igen har stabiliseret sig på et lavere niveau,” siger Ane Arnth Jensen, direktør for Realkreditrådet.

De seneste to år har det månedlige antal af tvangsauktioner i gennemsnit ligget på lige knap 290. Det er betydeligt færre i forhold til de i gennemsnit godt 414 månedlige tvangsauktioner fra 2010 til 2013.
”Det lave antal tvangsauktioner er godt nyt for de danske boligejere, for det er selvfølgelig hårdt at miste familiens bolig, ligesom en tvangsauktion ofte også kan medføre et økonomisk tab for familien. Derfor skal man heller aldrig tøve med at henvende sig til sit realkreditinstitut, hvis man får svært ved at betale ydelsen på sit boliglån, så man i fællesskab kan prøve at finde en løsning, inden det er for sent,” slutter Ane Arnth Jensen.

Figur: Antal sæsonkorrigerede, bekendtgjorte tvangsauktioner, januar 2000 - januar 2016 samt gennemsnit for de enkelte år

Kilde: Danmarks Statistik

Anm.: De vandrette linjer viser årsgennemsnittet for hvert år i perioden 2000 – 2015

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde