Større gennemsigtighed i konkursboer

Publiceret 01-09-2016
Nyhed

Finansrådet og Dansk Insolvensadvokater forsøger med en række nye tiltag at gøre behandlingen af konkursboer mere effektiv og gennemskuelig.

Helt konkret kommer Finansrådet med fire anbefalinger til bankerne, som Danske Insolvensadvokater støtter og gør til best practice for foreningens medlemmer. 
 
-Der er behov for mere gennemsigtighed om kuratorernes arbejde, så forventningerne på forhånd bliver bedre afstemt i forhold til både pris og tidsforbrug, siger Finansrådets juridiske direktør Kenneth Joensen.
 
De fire anbefalinger lægger op til øget forventningsafstemning og samarbejde mellem kurator og kreditorer. Derfor glæder Kenneth Joensen sig over, at Danske Insolvensadvokater har deltaget konstruktivt i arbejdet med anbefalingerne – og nu bakker aktivt op om dem. 
 
-Kuratorer har selv stor interesse i, at der er åbenhed om prisen, og at forventningerne er afstemt. Det kan ikke undgås, at de største og mest komplekse konkurser tager lang tid at udrede, men gennem en proaktiv dialog mellem kreditorerne og kurator kan vi sikre høj effektivitet, siger formand for Danske Insolvensadvokater Pernille Bigaard, partner hos Plesner.
 
De fire anbefalinger er som følger: 
 
Budgetmodel. En aftalebaseret model som banker og kurator kan bruge for at øge kreditorinddragelse, forventningsafstemning og kontrol med kurator gennem løbende budgetter og acontoafregning.

- Digital kommunikation. Kommunikationen mellem kurator og kreditorer bør være tidssvarende og dermed digital. 

- Kurateller. Kurateller skal begrænses til de mest komplekse konkursboer. I langt de fleste konkursboer bør kreditorerne acceptere én kurator.

- Fast ejendom. En mere effektiv praksis for fastsættelse af salæret for tvangsauktion over og administration af konkursboets faste ejendomme.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde