Stadig færre tvangsauktioner

Publiceret 06-12-2016
Nyhed

I november var der 250 tvangsauktioner, hvilket er 54 flere end i oktober måned. Trods stigningen i november ligger antallet af tvangsauktioner stadig på samme lave niveau, som vi har set i 2016. Det viser dagens nye tal for sæsonkorrigerede tvangsauktioner fra Danmarks Statistik.

I de første 11 måneder af 2016 er 2.539 boliger kommet på tvangsauktion. Af dem var 1.758 enfamiliehuse, 146 ejerlejligheder og 168 fritidshuse. Det svarer til, at ét ud af 900 enfamiliehuse er gået på tvangsauktion, mens én ejerlejlighed ud af 2.000 går på tvangsauktion. I 2010, da antallet af tvangsauktioner toppede, gik ét enfamiliehus ud af 500 og én ejerlejlighed ud af 350 på tvangsauktion.

”I 2010 toppede antallet af tvangsauktioner efter den økonomiske krise, hvor specielt ejerlejligheder i landets byer blev ramt hårdt. Billedet ser anderledes ud i dag, hvor det i højere grad er ejere af enfamiliehuse, der går på tvangsauktion. Huse er i langt højere grad spredt ud over det danske landkort og er ikke kun koncentreret i de større byer, som det er tilfældet for lejligheder,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Mange kommuner har oplevet en fremgang i salgsaktiviteten de seneste år, men der er nogle kommuner, hvor boligmarkedet stadig står i stampe. I oktober var der 27 kommuner, hvor huse i gennemsnit har stået til salg i over ét år.

”Selvom langt de fleste dele af landet har oplevet stigende salgsaktivitet og højere priser, viser vores boligudbudstal, at der fortsat er steder i landet, hvor huse står meget lang tid til salg og i nogle tilfælde slet ikke kan sælges,” konstaterer Ane Arnth Jensen og fortsætter:

”Heldigvis har antallet af tvangsauktioner været faldende de seneste år, og de første 11 måneder har vi set det laveste niveau for tvangsauktioner siden toppen i 2010. Det betyder, at færre familier må gå fra hus og hjem.”

Figur: Andel ejerboliger på tvangsauktion samt antal tvangsauktioner i perioden 2010-2016.

Kilde: Danmarks Statistik


Bemærkning: De stiplede figurer angiver midlertidige for 2016 dvs. for de første 11 måneder.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde