Rundspørge: Hvad mener danskerne om banken

Publiceret 24-11-2016
Nyhed

Selvom de færreste danskere formentlig drømmer om at bruge en eftermiddag i banken på at tale lån, opsparing og pension, så er de fleste faktisk godt tilfredse med den service, de får, når de er i kontakt med banken. Det gælder, hvad enten de skal låne, modtage rådgivning, klage eller skifte bank.

Det viser en befolkningsundersøgelse, som Finansrådet og Finansforbundet i samarbejde med konsulenthuset Loyalty Group har foretaget blandt et repræsentativt udsnit af de danske bankkunder.
 


Fire ud af fem bankkunder siger i undersøgelsen, at de er tilfredse med deres bank. Af de kunder, der vælger at skifte bank, mener fire ud af fem, at det har været en nem og tilfredsstillende oplevelse. Næsten ni ud af ti siger, at der ikke har været noget at klage over i banken. Og af dem, der har valgt at klage over noget, siger tæt på halvdelen, at deres klage blev håndteret seriøst og professionelt. 
 
Ifølge Finansrådets direktør Ulrik Nødgaard skal undersøgelsen blandt andet bruges til at give et mere nuanceret billede af, hvordan kunderne ser på bankerne.
 
-Opfattelsen af banksektoren kan til tider virke harsk, men når vi spørger folk er billedet heldigvis mere nuanceret. Der er flere gode takter, end vi turde håbe, selvom der selvfølgelig også er steder, hvor vi kan gøre det bedre, siger Ulrik Nødgaard.
 
Det er især rådgivningen i banken, der giver tilfredse kunder. Undersøgelsen viser nemlig, at de bankkunder, der har modtaget rådgivning inden for det seneste år, er mere tilfredse med deres bank end den gennemsnitlige bankkunde.
 

-Den enkelte kunde er grundlæggende mere tilfreds end det indtryk, man ellers får af sektorens image i offentligheden. Det skyldes ikke mindst de medarbejdere, som kunden møder i banken. Undersøgelsen understreger, at rådgivning er en kerneydelse, som skaber større loyalitet og en oplevelse af værdi for pengene hos kunderne, siger Kent Petersen, formand i Finansforbundet.
 
Se undersøgelsen her >
 
Om undersøgelsen:
BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group
Undersøgelsen er gennemført i oktober og november 2016.
Undersøgelsens 4.400 deltagere har besvaret et webbaseret spørgeskema og er udvalgt blandt Loyalty Groups interviewpanel på i alt 130.000 skandinaviske privatpersoner.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde