Response to the European Ombudsman public consultation on the transparency of trilogues

Publiceret 31-03-2016
Høringssvar

Den europæiske ombudsmand har offentliggjort en høring om transparens i trilogen i EU. Trilogen er interinstitutionelle møder mellem repræsentanter Parlamentet, Rådet og Kommissionen med henblik på at opnå kompromisser om forslag til EU-lovgivning.

Børsmæglerforeningen og Finansrådet har sendt et fælles høringssvar til den europæiske ombudsmand. Høringssvaret understreger behovet for mere åbenhed og inddragelse af stakeholders i trilogen, som i dag er en relativt lukket proces. Mere transparens vil give bedre og mere lige adgang til information for offentligheden. Der er også behov for et bedre overblik over institutionernes udgangspunkter, inden trilogen begynder. Når EU-institutionerne aftaler væsentlige ændringer af lovforslag under trilogen, bør dette efter organisationernes opfattelse følges op af konsekvensanalyser (såkaldte ”impact assessments”) og/eller offentlige høringer for at undersøge effekten af ændringerne for borgere og virksomheder.

Høringssvar

TRILOGUES CONSULTATION: Response to the European Ombudsman public consultation on the transparency of trilogues

Høring

European Ombudsman public consultation on the transparency of trilogues

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde