Realkreditlåntagere sparer 16,7 mio. kr. på negative renter

Publiceret 15-12-2016
Nyhed

I det danske realkreditsystem får låntagerne glæde af negativ rente på lån finansieret med variabelt forrentede obligationer, enten ved modregning i terminsbetalingerne eller ved hurtigere nedbringelse af restgælden.

I det danske realkreditsystem er der en-til-en sammenhæng mellem lånene og de udstedte realkreditobligationer. Låntagers betalinger af afdrag og renter går direkte videre til investorerne 1 .

”Når renterne er positive, går betalingerne fra låntager til investor. Men når renterne er negative, vender betalingsstrømmen, så låntager betales rente for sit lån. Det er unikt, at danske boligejere og virksomheder får glæde af negative renter på realkreditlån finansieret med variabelt forrentede obligationer,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Ved udgangen af 3. kvartal 2016 var der udstedt variabelt forrentede obligationer med negative rentekuponer i VP Securities med en værdi på 78,6 mia. kr. Negative rentekuponer med en værdi på 16,7 mio. kr. kom boligejere og virksomheder til gavn. Håndteringen af de negative rentekuponer skete automatisk i realkreditinstitutterne og VP Securities.

En metode til at håndtere negative rentekuponer på variabelt forrentede obligationer på er at modregne den negative rente i låntagernes terminsbetalinger. Et beløb svarende til den negative rente modregnes i investorernes udtrækninger.

En anden måde at håndtere negative rentekuponer på er ved at forøge låntagernes afdrag med et beløb svarende til den negative rente. Restgælden på lånet vil derved blive nedbragt hurtigere end i en situation med positive renter. Set fra investors side mindskes obligationens udestående volumen med udtrækningerne fra ordinære og ekstra afdrag svarende til den negative rente. Beløb fra negative renter modregnes i investorernes udtrækninger.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde