Oktoberstatistik: Stigende inflationsforventninger og højere renter

Publiceret 14-11-2016
Nyhed

Pæne økonomiske nøgletal, særligt i USA, betød at inflationsforventningerne steg i oktober, hvilket medførte stigende renter. Aktiemarkederne i Europa og USA endte med små fald, mens de nye aktiemarkeder havde små stigninger. Nettokøbene i fonde målrettet private blev 6,9 mia. kr.

Renterne begyndte i oktober at krybe opad, blandt andet på grund af forventninger om stigende inflation. Dollarkursen steg et par procent på forventninger om rentestigninger fra Den Amerikanske Centralbank senere på året. Oktober blev samlet set en god måned på de nye aktiemarkeder med små stigninger i de fleste lande. Derimod var der fald små fald på aktiemarkederne i Europa og USA.

Oktober endnu en god måned for emerging markets

Fonde med danske og europæiske aktier faldt typisk henholdsvis 0,6 pct. og 2,2 pct. i oktober, mens der var et lille positivt afkast i fonde med globale aktier på typisk 0,1 pct. Fonde med amerikanske aktier havde et lille afkast på 0,4 pct., trukket up af dollarkursen, som steg lidt over 2 procent i oktober. Fonde med emerging markets aktier steg typisk 2,5 pct. De højeste stigninger i aktiefondene var i fonde med japanske og latinamerikanske aktier, som typisk steg henholdsvis 3,9 og 9,9 pct.

Fonde med danske obligationer havde tab i oktober. Fonde med lange obligationer blev mest påvirket af renteændringerne og fik tab på 1,3 pct., mens fonde med korte danske obligationer havde mindre fald på 0,3 pct. I fonde med udenlandske obligationer var der positive afkast i højrentekategorierne Emerging Markets og non-investment Grade på typisk 0,1 og 0,4 pct. Fonde med investment grade obligationer havde derimod et typisk tab på 0,8 pct.

År-til-dato har fonde med latinamerikanske aktier givet det højeste afkast på typisk 38,9 pct. Emerging markets aktie- og obligationsfondene har givet et afkast på henholdsvis 12,2 og 12,5 pct. Fonde med danske aktier har givet et lille positivt afkast på 0,8 pct. i 2016, mens tabet i fonde med europæiske aktier er på 5,6 pct. Fonde med globale aktier har haft et lille positivt afkast på typisk 1,6 pct. Fonde med danske obligationer har trods tabet i oktober, haft høje afkast år-til-dato i 2016, og det typiske afkast for kategorien øvrige danske obligationer er på 3,2 pct. Obligationsfonde med investment grade og non-investment grade obligationer har typisk haft afkast på 4,2 og 6,4 pct.

Høje nettokøb i blandede fonde og obligationsfonde i oktober

Nettokøbet i fonde målrettet private investorer var på 6,9 mia. kr. i oktober. Nettokøbet var størst i obligationsfondene. I fonde med danske og udenlandske obligationer blev nettokøbet henholdsvis 2,5 og 3 mia. kr. Der var størst interesse for fonde med emerging markets obligationer med et nettokøb på 4,3 mia. kr., mens der var tilbagesalg i fonde med non-investment grade obligationer på 1 mia. Aktiefondene havde samlet et lille tilbagesalg på knap 100 mio. kr., mens der var positive nettokøb i de blandede fonde på 1,3 mia. kr.

Fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer havde samlede nettokøb på henholdsvis 1,9 og 1,7 mia. kr. Formuen i fonde målrettet private investorer steg 5 mia. kr. til i alt 795 mia. kr. Medregnes fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer udgør den samlede formue 1.940 mia. kr. ultimo oktober.

"De stigende inflationsforventninger udtrykker, at flere nu forventer, at vi er på vej ind i en ny fase efter flere år med faldende renter og faldende inflation. Ingen ved, hvad der kommer til at ske, men som investor er det klogt at overveje, hvordan man vil klare sig i forskellige scenarier. Eksempelvis at investorerne overvejer, hvordan de er positioneret, hvis det viser sig, vi er på vej ind i en periode med stigende inflation og stigende renter," siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen.

 

Se afkaststatistikken: Oktober 2016

Se markedsstatistikken: Oktober 2016

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde