Nye regler skal hjælpe virksomheder i nød

Publiceret 22-11-2016
Nyhed

EU-Kommissionen har netop offentliggjort et forslag, der skal hjælpe nødlidende virksomheder så de igen bliver levedygtige. Det skal ske gennem nye insolvensregler, som skal give bedre mulighed for rekonstruktion af gælden og adgang til gældssanering. Forslaget er en del af kapitalmarkedsunionen, som skal fremme vækst og beskæftigelse i EU.

Realkreditrådet ser positivt på planerne om at skabe bedre insolvensregler i EU. I Danmark har vi i forvejen et meget effektivt sæt af regler, som er med til at sikre stabil og billig finansiering for virksomhederne. Den finansiering leveres i høj grad af realkreditinstitutterne, som står for to tredjedele af alle lån til virksomhederne. Realkreditlån ydes mod pant i virksomhedernes faste ejendom. Hvis lånet misligholdes, har institutterne mulighed for at begære tvangsauktion. Den effektive adgang til pantet er en væsentlig årsag til, at sikkerheden bag danske realkreditobligationer er så høj. Fælles EU-regler for rekonstruktion af virksomheder må derfor ikke forringe realkreditinstitutternes mulighed for at realisere pantet bag lånene.     

”Realkredit er en vigtig kilde til finansiering i de danske virksomheder. Danske virksomheder har realkreditlån for 1.114 mia. kr., og udlånet fordeler sig over et stort antal brancher”, siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og fortsætter:

”Sikkerheden bag de danske realkreditobligationer er afgørende for, at vi kan tilbyde virksomhederne gode og billige lån. Vores budskab til EU-Kommissionen og den danske regering er, at fælles regler i EU ikke må forringe de effektive danske insolvensregler. Tværtimod kan det danske realkreditsystem tjene som forbillede for, hvordan man skaber gode finansieringsvilkår for virksomheder til gavn for vækst og beskæftigelse i EU.”

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde