Nye kapitalkrav på vej til realkreditinstitutterne

Publiceret 11-03-2016
Høringssvar

Internationalt fra den såkaldte Basel Komite er fremlagt forslag til en revideret metode for, hvordan penge- og realkreditinstitutter skal opgøre deres kapitalkrav til udlån.

Forslaget omfatter den mest simple metode til at opgøre kapitalkrav - kaldet standardmetoden. Basel Komiteen har samtidig oplyst, at de fortsat påtænker at indføre et minimumskrav til, hvor meget kapital penge- og realkreditinstitutter, der anvender mere avancerede metoder til kapitalopgørelsen, skal lægge til side, uanset hvor sikkert lånet er. Et gulv under kapitalkravet som fastlægges ud fra den reviderede standardmetode.

Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet har i dag i et høringssvar til Basel Komiteen endnu en gang udtrykt bekymringer over for et gulvkrav til kapitalen.

Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, udtaler:

”Danske realkreditlån er meget sikre og med en meget lille risiko for tab. Et nyt minimumskrav er efter vores opfattelse helt uacceptabelt. Det betyder, at realkreditinstitutterne skal lægge væsentlig mere kapital til side, fordi de ikke længere fuldt ud kan modregne den lave tabsrisiko på de sikre danske realkreditlån. Dermed sidestilles realkreditlån fra danske realkreditinstitutter med højere risiko fra fx lande, der ikke har tilsvarende veludviklede og sikre realkreditmodeller. Det er ikke logisk, og det tilskynder institutterne til at tage flere risici. For de danske realkreditinstitutter vil det nye krav betyde markant forøgede kapitalomkostninger. Det vil gøre det dyrere for danske boligejere og virksomheder at få lån, og det vil have negative konsekvenser for væksten og beskæftigelsen i Danmark.”

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde