Ny likviditetsregel truer dansk realkredit

Publiceret 24-06-2016
Høringssvar

EU-Kommissionen forventes at foreslå et krav om "stabil finansiering". Det er vigtigt, at forslaget ikke skader den danske realkreditmodel. Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen har i dag afgivet høringssvar til EU-Kommissionen på denne sag.

I Basel Komiteens såkaldte Basel III-pakke indgår en ny likviditetsregel, den såkaldte Net Stable Funding Ratio (NSFR). Den endelige NSFR-anbefaling fra 2014 skal sikre, at kreditinstitutternes udlån er stabilt finansieret. Den danske realkreditmodel udmærker sig ved at være fuldt ud stabilt finansieret. Basel Komiteens anbefalinger til et NSFR-krav anerkender imidlertid ikke den kvalitet i den danske realkreditmodel.

EU-Kommissionen overvejer pt., hvordan NSFR kan indføres i EU. I den forbindelse har Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen i dag afgivet et samlet høringssvar til EU-Kommissionen.

"Realkreditlån vil blive mærkbart dyrere i forhold til i dag, hvis Basel Komiteens krav til stabil finansiering indføres ord for ord i EU. Basel Komiteens NSFR-krav skal derfor ændres på en række punkter, hvis ikke kravet skal blive en dyr oplevelse for de danske boligejere og virksomheder", siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet og tilføjer:

"Reglerne skal udformes, så danske realkreditlån anerkendes som fuldt stabilt finansierede. Det må også sikres, at alle realkreditobligationer af høj kvalitet, får en retfærdig behandling samtidig med, at den danske refinansieringslov skal anerkendes fuldt ud", siger Peter Jayaswal og fortsætter:

"Set i lyset af de seneste dages medieomtale af Basel Komiteens overvejelser om gulve på kapitalkravet til kreditrisiko kan jeg sagtens forstå, hvis der er nogen, der synes, at vi råber "ulven - eller skulle jeg sige Basel - kommer" lidt for tit. Faktum er bare, at Basel Komiteen siden finanskrisen har været særdeles produktiv med nye og omfattende anbefalinger på finansiel regulering, men samtidig uden at have den store forståelse for den særlige danske realkreditmodel. Derfor bliver vi løbende udfordret”, afslutter Peter Jayaswal.

Læs høringssvaret til EU-kommissionen fra Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde