Ny brancheanbefaling om benchmark for investeringsfonde

Publiceret 08-09-2016
Nyhed

Investeringsfondsbranchen (IFB) har vedtaget en brancheanbefaling, der skal skabe klare retningslinjer og forbedre informationen om investeringsfondenes valg og brug af benchmark.

IFB's bestyrelse har vedtaget den nye anbefaling om valg og brug af benchmark for at skabe fælles retningslinjer på området. Det sker efter en debat om, hvorvidt benchmark i bestemte typer obligationsfonde var retvisende. 

"Nogle obligationsfonde investerer i forskellige typer af obligationer for at give investorerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Men når en fond både havde en stor portion statsobligationer og en stor portion realkreditobligationer har det været uklart, hvilke kriterier udbyderne af investeringsfonden skulle bruge til at vælge benchmark. Det præciserer vi nu, og hæver niveauet af information til investorerne," siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB.  

Brancheanbefalingen indeholder en række punkter, som IFB anbefaler medlemmerne at forholde sig til, når de arbejder med benchmark. Blandt andet at benchmark skal vælges på forhånd og med præcis angivelse af, hvornår det træder i kraft. Desuden skal benchmark være repræsentativt, investerbart, konstrueret på en disciplineret og objektiv måde og være dannet på baggrund af offentligt tilgængelige data.

For nogle investeringsfonde kan det være vanskeligt at finde et benchmark, som opfylder alle kriterier i anbefalingen. Hvis ledelsen af en investeringsfond vælger at have et benchmark, som på nogle punkter ikke lever op til retningslinjerne, anbefaler IFB, at ledelsen forklarer valget af benchmark i tegningsprospektetprospektet.

Hvis der ikke er valgt et benchmark, anbefaler IFB at beskrive i tegningsprospektet, hvorfor det ikke er relevant at vælge et benchmark. For investeringsfonde uden benchmark bør markedsføringsmateriale eller andre kundevendte publikationer ikke give indtryk af, at fonden har et benchmark. 

"Benchmark er et vigtigt redskab for mange investorer. En samlet branche ønsker at understøtte, at alle fonde anvender de samme grundlæggende principper, når de vælger og bruger benchmark. Hensigten er at gøre det nemmere for investorerne og deres rådgivere at vurdere de forskellige fonde," siger Anders Klinkby.

Brancheanbefaling om valg og brug af benchmark

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde