Ny brancheanbefaling øger åbenhed om aktiv forvaltning

Publiceret 07-04-2016
Nyhed

Investeringsfondsbranchen (IFB) har offentliggjort en ny statistik, der viser nøgletallene active share og tracking error for aktiefonde. Formålet er at stille relevant information til rådighed og bidrage til debatten om aktiv forvaltning.

IFB har vedtaget en brancheanbefaling om, at investeringsforeninger viser nøgletallene active share og tracking error for aktiefonde. Alle investeringsforeninger har indrapporteret nøgletal til IFB. I de tilfælde, hvor aktivt forvaltede aktiefonde både har en active share under 50 og en tracking error under 3, anbefaler IFB, at strategien for aktiv forvaltning uddybes i årsrapporterne fra og med 2015. Det drejer sig om i alt 35 ud af 207 aktivt forvaltede aktiefonde målrettet private danskere. Ud af de 35, der har uddybet strategien for aktiv forvaltning, er de 20 danske aktiefonde.

"Der er debat om, hvorvidt nogle aktivt forvaltede aktiefonde forvaltes for passivt. En investeringsfond, der markedsføres over for opsparerne som aktiv, skal naturligvis være aktiv. Branchen ønsker derfor at give mere information om graden af aktiv forvaltning og bidrage til at kvalificere debatten," siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB. 

Flere faktorer i aktiv forvaltning

Der findes ikke én bestemt grænseværdi for aktiv forvaltning. En investeringsfonds active share afhænger i høj grad af aktiemarkedets størrelse, og tracking error hænger også sammen med markedets volatilitet.

"Vi anbefaler, at man bruger nøgletallene til sammenligninger inden for de enkelte aktiekategorier. Det kan eksempelvis være inden for globale aktier. Man kan derimod ikke sammenligne active share og tracking error i investeringsfonde fra forskellige kategorier," siger Anders Klinkby.

Når man vurderer graden af aktiv forvaltning, må man blandt andet også tage fondenes afkast i forhold til deres benchmark og deres omkostningsniveau med i betragtning. Det gælder eksempelvis de danske aktiefonde, hvor størstedelen har active share under 50 og tracking error under 3.

"Øget åbenhed giver mulighed for en mere nuanceret debat. Et eksempel er danske aktiefonde. De har stort set alle relativt lave værdier af både active share og tracking error, fordi det danske aktiemarked er ret koncentreret, og fordi volatiliteten har været lav. Alligevel har en stor del af fondene givet positivt merafkast. Det peger på, at mange danske porteføljeforvaltere har været gode til at udvælge de rigtige aktier og skabe værdi for deres kunder," siger Anders Klinkby.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde