Ny brancheanbefaling for ansvarlige investeringer i investeringsfonde

Publiceret 31-10-2016
Nyhed

Investeringsfondsbranchen (IFB) har vedtaget en ny brancheanbefaling om ansvarlige investeringer. Formålet er at forbedre branchens kommunikation om emnet og gøre det klart, hvad man som minimum kan forvente af en dansk investeringsfond med en politik for ansvarlige investeringer.

Hensynet til menneskerettigheder, miljømæssig bæredygtighed og sociale forhold har de senere år i stadig højere grad påvirket investeringsbeslutninger over hele verden. De danske investeringsfonde har fulgt med denne udvikling. Nogle er meget langt fremme i deres arbejde på området, og langt størstedelen af alle investeringsfonde i Danmark har i flere år haft politikker for ansvarlige investeringer.

"Arbejdet med ansvarlige investeringer har udviklet sig meget de senere år. Investorernes fremskridt på dette område har i flere tilfælde gjort en positiv forskel. IFB's nye anbefaling beskriver, hvad den danske investeringsfondsbranche opfatter som et basisniveau for arbejdet med ansvarlige investeringer," siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB.

Stort flertal kræver ansvarlighed i investeringerne

Forud for arbejdet med den nye brancheanbefaling foretog IFB i efteråret 2015 en YouGov-undersøgelse af danskernes forventninger til ansvarlighed i investeringer. Undersøgelsen viste, at et stort flertal af danskerne lægger vægt på, at deres opsparing investeres ansvarligt.

I undersøgelsen svarer 67 % af de adspurgte, at de er helt enige i, at deres opsparing ikke skal investeres i selskaber, der producerer landminer, klyngebomber, benytter ulovligt børnearbejde eller på andre måder overtræder konventioner, Danmark har tiltrådt. 12 % erklærer sig delvist enige, mens 7 % erklærer sig helt eller delvist uenige.

"Forbrugerne lægger generelt vægt på ansvarlighed i investeringerne. Derfor er det væsentligt, at vi i branchen har et solidt basisniveau på området. Vi har blandt andet ønsket at styrke branchens kommunikation på området, så det er tydeligt, hvad forbrugerne som minimum kan regne med," siger Anders Klinkby.

Brancheanbefaling for ansvarlige investeringer

IFB anbefaler, at ingen investeringsfonde investerer i selskaber, som producerer klyngebomber eller landminer. Denne anbefaling følger Rådet for Samfundsansvar og gælder alle investeringsfonde, uanset om de har en politik for samfundsansvar eller ej.

IFB anbefaler desuden, at medlemmer, der har vedtaget en politik for samfundsansvar:

  • Tager stilling til screening for selskaber, der overtræder internationale norm-baserede standarder.
    IFB anbefaler, at ledelsen i de enkelte investeringsfonde tager stilling til anvendelsen af norm-baseret screening og beslutter en politik for det. Norm-baseret screening er overvågning af selskaber for overtrædelse af konventioner for menneskerettigheder, faglige lønmodtagerrettigheder, beskyttelse af miljøet mv. Norm-baseret screening tager typisk udgangspunkt i internationale normer som FN´s Global Compact principper og OECD´s retningslinjer for multinationale selskaber.
     
  • Udarbejder en politik for ansvarlig investering i statsobligationer, hvis man udbyder investeringsfonde, som primært investerer i obligationer udstedt af emerging markets lande.
     
  • Beskriver sin politik for samfundsansvar i årsrapporten. Dette bliver et lovkrav fra og med regnskabsåret 2018. IFB opfordrer til at udarbejde denne beskrivelse fra og med årsrapporten for 2016.

"Der er mange danske investeringsfonde, der er gået meget længere i deres arbejde med ansvarlige investeringer, end denne brancheanbefaling lægger op til, og som bruger det i den indbyrdes konkurrence om forbrugernes opsparing. Det er positivt. Brancheanbefalingens formål er at sikre et solidt basisniveau for ansvarlige investeringer, når forbrugerne placerer deres penge i danske investeringsfonde. Eksempelvis at man kan være sikker på, at der ikke er investeringer i producenter af klyngevåben eller landminer," siger Anders Klinkby.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde