Novemberstatistik: Stigende renter og høje aktieafkast i USA

Publiceret 09-12-2016
Nyhed

Valget af Donald Trump som præsident medførte stigende renter og højere dollarkurs i forventning om ekspansiv finanspolitik i USA. Renter og aktiekurser steg markant i USA, Europa stod stille, og danske aktier fortsatte kursfaldene i november.

Donald Trump har annonceret en målsætning om en mere ekspansiv amerikansk finanspolitik, og det har medført højere dollarkurs samt stigende renter og aktiekurser i USA. Det har også medført en fornyet tro på stigende inflation. 

Udviklingen i Europa var mere tøvende, blandt andet som følge af Brexit og generel usikkerhed om den politiske udvikling. Japanske aktier havde en god november, da den stigende dollarkurs hjælper japanske eksportører, og den stigende rente hjælper bankerne.

Generelt faldt en række af de såkaldt nye aktiemarkeder, særligt i Latinamerika. Faldet skyldes blandt andet stigende dollar og udsigten til handelsbarrierer. En pengeombytning i Indien, som på sigt skal medføre bedre beskatningsgrundlag, var dårligt nyt for det indiske aktiemarked, da privatforbruget fald markant nogle dage.

De store rentestigninger i USA satte sit aftryk på obligationer over hele verden, hvor renterne steg og kurserne faldt. Den 10-årige danske statsrente steg med godt 0,1 pct.

Tab i obligationsfonde og store forskelle i aktieafkast

Fonde med globale aktier fik typisk et afkast på 4,0 pct. i november, primært trukket af stigningerne i USA. Fonde med nordamerikanske aktier fik et afkast på typisk 7,6 pct., mens fonde med europæiske aktier havde en noget mindre stigning på 0,9 pct. Fonde med danske aktier fik tab på typisk 4,2 pct. Fonde med emerging markets aktier havde tab på 1,9 pct., mens fonde med aktier i Latinamerika fik tab på 9,3 pct.

Der var tab i næsten alle obligationsfonde på grund af rentestigningerne. I de danske obligationsfonde var der højest tab i de lange obligationsfonde med et typisk tab på 0,6 pct., mens fonde med øvrige danske obligationer havde tab på 0,3 pct.

I fonde med udenlandske obligationer var der størst tab i fonde med emerging markets obligationer med et tab på typisk 4,3 pct. Fonde med investment grade og non-investment grade obligationer fik tab på typisk 1,1 og 0,6 pct.

År-til-dato er der fortsat positive afkast i de fleste aktiekategorier, bortset fra fonde med aktier i Danmark, Europa og Norden. Fonde med danske aktier har haft tab på typisk 3,5 pct. i år. Fonde med danske obligationer har fortsat høje afkast i 2016 på trods af faldene i november. Fonde med øvrige danske obligationer har positive afkast på 2,9 pct. Fonde med emerging markets obligationer har positivt afkast på 7,6 pct. i år, mens fonde med investment grade og non-investment grade obligationer har opnået afkast på henholdsvis 3,2 og 6,0 pct.

"De fleste er blevet overraskede over, at stemningen er vendt så hurtigt på finansmarkederne. Pludselig stiger aktierne, mens obligationskurserne falder. Det er den modsatte tendens af, hvad vi har set i det meste af 2016. Det viser, hvor vigtigt det er at sprede sin risiko og skabe en portefølje, der klarer sig fornuftigt i de fleste scenarier," siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB. 

Positive nettokøb i aktiefonde, og tilbagesalg i obligationsfonde

Blandt de private investorer var aktiefonde særligt populære i november. Der var positive nettokøb i aktiefonde for 7,0 mia. kr., heraf blev 6,3 mia. kr. investeret i fonde med globale aktier. Der var tilbagesalg i fonde med danske og udenlandske obligationer på henholdsvis 1,8 og 2,5 mia. kr. Der var positive nettokøb i blandede fonde for 1,5 mia. kr. Samlet set var der nettokøb på 4,3 mia. kr. i november. 

År-til-dato har investorerne købt nye beviser for 48,7 mia. i fonde målrettet private investorer, heraf er en del geninvesterede udbytter. Aktiefonde har haft nettokøb for 25,3 mia. kr., heraf er 23,7 mia. kr. investeret i fonde med globale aktier. Fonde med danske og udenlandske obligationer har haft nettokøb på henholdsvis 12,4 og 3,1 mia. kr. Heraf har fonde med emerging markets obligationer været mest populære med et samlet nettokøb på 9,2 mia. kr., mens fonde med investment grade og non-investment grade obligationer har haft tilbagesalg på henholdsvis 1,9 og 4,9 mia. kr.

Fonde målrettet institutionelle investorer havde netto tilbagesalg på 12,7 mia. kr. i november, mens fonde målrettet udenlandske investorer havde nettokøb på 135 mio. kr. Den samlede formue i fonde målrettet private investorer steg 7,1 mia. kr. til 802 mia. kr. Den samlede formue i branchen steg 6 mia. kr. til 1.946 mia. kr. 

 

Se afkaststatistikken: November 2016

 

Se markedsstatistikken: November 2016

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde