Marts gav pæne afkast på aktier og obligationer

Publiceret 19-04-2016
Nyhed

Marts gav gode afkast til både aktie- og obligationsinvestorer. En positiv udvikling i en række nøgletal, højere olie- og råvarepriser samt hjælp fra centralbankerne var med at skabe øget appetit på risiko. Første kvartal fik dermed en flot afslutning, men årets første 3 måneder har samlet set givet negativt afkast for de fleste aktiefonde. De danske obligationsfonde har haft positive afkast i årets første måneder.

De finansielle markeder fik igen i marts medvind fra centralbankerne. Den europæiske centralbank øgede det månedlige obligationsopkøb, som også er udvidet til Investment Grade erhvervsobligationer. Den amerikanske centralbank indikerede, at de vil være forsigtige med yderligere rentestigninger. Investorerne blev derfor mere risikovillige, hvilket hjalp særligt emerging markets landene. De danske renter fortsatte med at falde i marts.

Pæne afkast i marts i både aktie- og obligationsfonde

Aktiefonde på de etaberede aktiemarkeder steg 1-2 pct. i marts. Fonde med danske aktier steg typisk 1,4 pct., mens fonde med amerikanske aktier steg knap 2 pct. Fonde med emerging markets aktier og fjernøstlige aktier steg typisk 6-7 pct. Danske obligationsfonde steg typisk 0,25 – 0,5 pct. marts, mens fonde med Investment Grade obligationer steg typisk 1,25 pct. Fonde med højrenteobligationer fik de højest afkast på godt 3 pct.

De positive afkast i marts har ikke kunnet hente tabene i årets første måneder. Fonde med globale aktier har haft et tab på typisk 4,8 pct., mens danske fonde har klaret det lidt bedre med et tab på 3,3 pct. Fondene med emerging markets aktier har stadig negativt afkast på typisk 1,6 pct. i 2015. Rentefaldet har givet høje afkast i fonde med danske obligationer på typisk 0,7-2,7 pct. De højeste afkast finder man i fondene med de længste løbetider.

Kursstigninger forøgede formuen i investeringsfondene

Netto blev der i marts investeret 6,8 mia. kr. i fonde målrettet private investorer. Heraf er en del reinvesteringer af udbetalte udbytter på 2,5 mia. kr. Investorerne foretrak obligationsfonde, og investerede henholdsvis 1,5 mia. kr. i danske obligationsfonde og 3,6 mia. kr. i udenlandske obligationsfonde. Fonde med udenlandske aktier havde et lille samlet tilbagesalg.

Fonde målrettet institutionelle investorer havde et lille tilbagesalg 369 mio. kr. Den samlede formue i fonde målrettet private investorer steg fra 728 mia. kr. til 746 mia. kr., primært som følge af kursstigninger på 14 mia. kr.  Den samlede brancheformue steg til 1.827 mia. kr. ultimo marts.

Se Afkaststatistik for marts 2016

Se Markedsstatistik for marts 2016 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde