Maj gav pæne afkast i både aktie- og obligationsfonde

Publiceret 16-06-2016
Nyhed

Maj blev en god måned både på aktie- og obligationsmarkederne, hjulpet på vej af faldende renter i Europa og bedre markedstillid blandt investorerne. Fonde med danske aktier var blandt dem, der klarede sig bedst.

I maj faldt renterne i Europa, hvilket gav positive afkast i mange obligationsfonde. En god stemning på særligt de etablerede aktiemarkeder gav pæne afkast. Emerging markets regionerne havde det derimod svært med valutakursfald og faldende råvarepriser.

Fonde med danske aktier havde en rigtig god måned og steg typisk 6,8 pct., mens fonde med europæiske og globale aktier typisk steg henholdsvis 2,9 og 3,2 pct. Fonde med nordamerikanske aktier blev trukket op dollarstigningen og steg 4,5 pct. Fonde med emerging markets aktier fik typisk et tab på 0,1 pct., mens fonde med fjernøstlige aktier steg 2,8 pct.

Alle fonde med danske obligationer havde positive afkast på grund af rentefaldet. Fonde med korte danske obligationer fik afkast på typisk 0,3 pct., mens fonde med lange danske obligationer havde afkast på 0,9 pct. Hvad udenlandske obligationer angår, så gav fonde med Investment Grade og non-Investment obligationer et lille positivt afkast på henholdsvis 0,2 og 0,4 pct., mens fonde med emerging markets obligationer havde tab på 1,2 pct.  

2016 startede med nogle turbulente måneder, der gav negative afkast i aktiefondene. År-til-dato er der fortsat tab i mange aktiefonde. Dog har fonde med danske aktier givet et typisk afkast på 3 pct. Fonde med globale aktier har tabt 1,2 pct., mens fonde med latinamerikanske og østeuropæiske aktier typisk har givet lidt over 7 pct. Fonde med danske obligationer har haft positive afkast i 2016, højst i fonde med lange obligationer med et afkast på 3,5 pct. Fonde med udenlandske obligationer har typisk også haft positive afkast, højest i fonde med emerging markets  obligationer, der har givet 5,2 pct.

Tilbagesalg i aktiefonde og nettokøb i obligationsfonde i maj

Investorerne i detailfonde målrettet private investorer havde et tilbagesalg i aktiefondene på knap 4 mia. kr. i maj, særligt i fonde med emerging markets aktier og nordamerikanske aktier. Investorerne søgte istedet mod obligationsfonde, som havde samlede nettokøb på over 3 mia. kr. Størst nettokøb var der i øvrige danske obligationer, mens højrentekategorierne non-Investment Grade og emerging markets obligationer havde tilbagesalg på 1,7 mia. kr.

Formuen i detailfondene målrettet private steg fra 736 mia. kr. i april til 753 mia. kr. ultimo maj.  Der var nettokøb i fonde målrettet institutionelle investorer på 4,3 mia. kr., mens fonde målrettet udenlandske investorer havde tilbagesalg på knap 1 mia. kr.  Den samlede formue i branchen steg med 38 mia. kr. til 1.859 mia.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde