Lille fald i huspriserne i marts

Publiceret 01-06-2016
Nyhed

Huspriserne faldt i marts med 0,4 pct. men ligger ca. 4 pct. højere i forhold til for et år siden. Priserne på ejerlejligheder steg i marts med 1,3 pct. og er ca. 10 pct. højere end for et år siden. Det viser de aktuelle tal fra Danmarks Statistiks ejendomssalg for marts 2016.

"På trods af det mindre prisfald på huse i marts, ligger prisen på huse højere end i december 2015. Men udviklingen i huspriserne har tabt lidt af pusten i forhold til sidste år. Den samlede stigning i priserne i årets tre første måneder var således mindre end i samme periode sidste år. Sidste år blev priserne bl.a. positivt påvirket af det mærkbare fald i realkreditrenterne oven på Nationalbankens forsvar af den danske krone. Priserne på ejerlejligheder er også steget i løbet af årets første måneder, men ligesom for husene ikke i samme tempo som sidste år,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og fortsætter:

"Ser man på udviklingen over det seneste år, er huspriserne steget med ca. 4 pct., mens ejerlejlighederne i gennemsnit er blevet ca. 10 pct. dyrere. Mange danske boligejere er dermed blevet rigere, da værdien af deres bolig er steget, mens køberne af især ejerlejligheder må konstatere, at det er blevet dyrere at købe."

Figur: Den indekserede udvikling i priserne på henholdsvis enfamiliehuse og ejerlejligheder, januar 2011 – marts 2016 (2006 = 100)

Kilde: Danmarks Statistik