Lån med fast rente stiger med 46 mia.

Publiceret 25-08-2016
Nyhed

Over det seneste år har danske låntagere fået stor glæde af de lave renter, og det samlede realkreditudlån er steget med 31 mia. kr. Udviklingen bæres af lån med fast rente, der er steget med 46 mia. kr., mens lån med variabel rente, set under et, er gået tilbage. Det viser dagens tal fra Danmarks Nationalbank.

”Det samlede danske realkreditudlån vokser og ligger nu på det højeste niveau nogensinde. Det seneste års fremgang skyldes både, at udlånet med fast rente er steget i forbindelse med tillægslån og konverteringer, men også at mange nye boligejere har fået glæde af et lån med fast rente,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Det seneste år er lån med fast rente steget med 46 mia. kr. Det er hovedsageligt danske boligejere, der optager lån med fast rente. Fastforrentet udlån til virksomheder imidlertid også gået frem.

”Selv om omfanget af lån med fast rente til virksomheder er steget det seneste år, udgør lån med fast rente kun 13 pct. af virksomhedsudlånet. Til sammenligning er knap 40 pct. af udlånet til boligejere med fast rente,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur: Årlig ændring i fastforrentede lån fordelt på sektorer.

Kilde: Danmarks Nationalbank

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde