Kronik: Skattemur hæmmer konkurrencen

Publiceret 30-08-2016
Blog

Diskriminationen af udenlandske investorer er en ulempe for danske forbrugere.

Skrevet af Anders Klinkby, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark, Bjørn Sibbern, adm. direktør, Nasdaq Copenhagen, Jens Møller Nielsen, direktør, Dansk Aktionærforening

Når danske forbrugere skal vælge, hvordan de vil investere opsparinger, har de i dag ikke samme muligheder som forbrugere i f.eks. Sverige og USA. Samtidig har virksomheder i den danske investeringsfondsbranche dårligere mulighed for at eksportere danske investeringsfonde, end andre har. Det skyldes bl.a. en skatteskævhed, der hæmmer import og eksport af investeringsfonde, og som hverken den enkelte forbruger, danske investeringsfonde eller samfundet som helhed er tjent med. Det er på tide at fjerne denne skattebarriere. 

Åbn op for omverdenen

I landene omkring os vinder passivt forvaltede investeringsfonde frem i forbrugernes porteføljer, ofte i form af børshandlede fonde, de såkaldte ETF'er. Passivt forvaltede fonde går ikke efter at "slå markedet" og har derfor ikke omkostninger til aktiv forvaltning. Sammen med markante stordriftsfordele gør det mange ETF'er til en billig vej til risikospredning og kapitalforvaltning for forbrugere. Årlig omkostning i pct. (ÅOP) for de billigste ETF'er ligger på 0,1-0,2 pct. Men i Danmark fylder passivt forvaltede investeringsfonde lidt i forbrugernes porteføljer, og danskere investerer typisk i aktivt forvaltede danske investeringsforeninger, hvor deres adgang til rådgivning er med i prisen. En af de vigtigste årsager er, at ETF'er og andre udenlandske fonde beskattes hårdere end tilsvarende danske fonde. Det indskrænker forbrugernes investeringsmuligheder og hæmmer konkurrencen.

Mange danske investeringsfonde leverer gode resultater til deres investorer, men der er behov for at fjerne barriererne for udenlandske investeringsfonde i Danmark, hvilket kan fremme priskonkurrencen. 

Finanstilsynet fremhævede f.eks. tidligere på måneden, at stordriftsfordelene ikke er slået fuldt igennem i forhold til forbrugerne. Når der gennem flere år har været kritik af omkostningerne, hvorfor så ikke sætte konkurrencen fri ved at give udenlandske konkurrenter lige vilkår på det danske marked, og danske investeringsfonde adgang til at konkurrere internationalt? Sådan vinder de bedste løsninger frem på sigt, og det gavner forbrugerne.

Skattemuren for import og eksport af investeringsfonde er velkendt, og i 2012 blev et analysearbejde igangsat. Seks ministre senere har Skatteministeriet offentliggjort den længe ventede rapport om emnet. Vi vil gerne kvittere for minister Karsten Lauritzens arbejde. Vi tror alle på politisk vilje til nu at gøre noget ved den skadelige skattediskrimination. 

Ingen vinder på skatteskævheden. Det har Skatteministeriet understreget i rapporten, hvor det skrives, at udenlandske investeringsinstitutter pålægges en hårdere beskatning, og at øget konkurrence, f.eks. fra udenlandske institutter, kan presse omkostningerne. Erhvervs- og Vækstministeriet medgiver ligeledes i en rapport, at markedet for investeringsfonde har "begrænset konkurrence", samt at "omkostningernes betydning som konkurrenceparameter er beskeden". Det kalder på politisk handling for at skabe lige konkurrencevilkår.

På importsiden går skattediskriminationen på to ben. 1) Udenlandske fonde, der mest investerer i aktier, beskattes som kapitalindkomst, mens tilsvarende danske investeringsforeninger beskattes lempeligere som aktieindkomst. 2) Udenlandske fonde lagerbeskattes, mens danske investeringsforeninger realisationsbeskattes, hvormed danske forbrugere, der investerer i en ETF, betaler skat hvert år, uanset om værdipapiret sælges.

Skab lige vilkår

En lavthængende frugt lader til at være at sikre, at fonde beskattes som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst baseret på aktiverne i investeringsselskabet. Man kunne ligeledes skære igennem kompleksiteten i skattesystemet ved at indføre en aktiesparekonto efter svensk forbillede. Der beskattes alle værdipapirer lige, uanset om det er enkeltaktier, danske investeringsforeninger eller udenlandske investeringsfonde. 

På eksportsiden åbner rapporten for at omlægge udbyttebeskatningen af udenlandske investorer i danske investeringsfonde, så Danmark dels sikrer sin beskatningsret til danske aktieudbytter, dels fjerner de nuværende eksporthindringer. 

Vi står alle til rådighed for Skatteministeriet i arbejdet med at finde en robust løsning. Målet bør være at skabe så meget ligestilling og regelforenkling som muligt.

Kronikken er ligeledes bragt i Børsen: Du kan også læse den her.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde