Kompetencer for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder styrkes

Publiceret 13-04-2016
Nyhed

Erhvervs- og Vækstministeriet har i dag offentliggjort ”Rapport om grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber”. Formålet er at styrke kompetencerne for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. I Finansrådet støtter man ambitionen.

Rapporten er udarbejdet af fagudvalget vedrørende grundkursus for bestyrelsesmedlemmer, der blev nedsat af Finanstilsynet som opfølgning på Rangvid-rapporten. 

-I Finansrådet støtter vi ambitionen om at få de bedst mulige bestyrelsesmedlemmer i de danske finansielle virksomheder, og vi har derfor imødeset fagudvalgets rapport, understreger juridisk direktør i Finansrådet Kenneth Joensen.
 

Bedre rustet

Fagudvalget har fastlagt kompetenceområder, der er relevante for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og opstillet en række læringsmål. 
 
-Vi mener, at det indhold og den form, der lægges op til fra fagudvalget, vil bidrage til at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne i de danske pengeinstitutter bliver endnu bedre rustet til at løfte det store ansvar, det er, at sidde i bestyrelsen i et pengeinstitut, siger juridisk direktør i Finansrådet Kenneth Joensen og slutter: 
 
-Vi har i Finansrådets ledelseskodeks allerede i dag en anbefaling om uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer, og fagudvalgets anbefalinger er en god videreudvikling af de intentioner, vi har haft med vores anbefaling til medlemsvirksomhederne.
 


Baggrund

Som opfølgning på Rangvid-rapporten blev der i lov om finansiel virksomhed indført krav om, at nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber skal gennemføre et grundkursus i bestyrelseskompetencer. Indholdet af grundkurserne vil blive fastlagt af Finanstilsynet i en bekendtgørelse efter indstilling fra et fagudvalg bestående af eksperter fra Københavns Universitet og CBS samt en række personer med praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde, indstillet af Finansrådet, Regionale Bankers Forening, Lokale Pengeinstitutter, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forsikring & Pension. Kravet om gennemførsel af grundkursus vil blive sat i kraft med virkning for bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i bestyrelsen efter 1. januar 2017.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde