Klumme: En kontant forbandelse

Publiceret 20-10-2016
Blog

Økonomen Kenneth Rogoff lovpriser Danmark for at være langt med digitalisering af betalingsområdet.

​Klumme af Ulrik Nødgaard bragt i Børsen den 20. oktober 2016.

Hvis man lider af intellektuelle mindreværdskomplekser, skal man holde sig langt væk fra Kenneth Rogoff: Udover at være professor på Harvard er han tidligere (professionel) stormester i skak og har også været cheføkonom i IMF. Han er, sagt på en anden måde, god at have med på holdet.

Derfor er det glædeligt, at han nu med bogen “The Curse of Cash” har kastet sig over en dagsorden, som danske banker i flere år har forsøgt at fremme: nemlig at flytte samfundet væk fra brugen af kontanter.

Færre kontanter giver mindre mulighed for snyd
Med en baggrund som makroøkonom skulle man tro, at Rogoffs primære sigte med at mindske brugen af kontanter var at forbedre centralbankernes mulighed for at stabilisere økonomien bedre ved at bruge negative renter mere aktivt. Men for ham er det kun en glædelig bivirkning.
 
Rogoffs primære sigte er nemlig et helt andet, nemlig at komme skatteunddragelse og kriminalitet til livs.
 
Han zoomer med kirurgisk præcision ind på to konstaterbare fakta: Almindelige familiers brug af kontanter og virksomhedernes beholdninger udgør i både Europa og USA kun ca. 20 pct. af seddelomløbet. Altså må størstedelen være i den sorte/kriminelle økonomi.
 
Det andet faktum er, at de store sedler tegner sig for langt størstedelen af seddelomløbet, og de holdes kun i meget begrænset omfang af almindelige mennesker. Hvis man tager de store sedler ud af omløb, vil det være et væsentligt benspænd for de kriminelle, og dem der f.eks. gennem sort arbejde unddrager sig skat. Vel at mærke uden at det gør hverdagen mere besværlig for os andre.
 
Danmark i front
Der er ikke overdrevent mange teknologiske områder, hvor Danmark er førende i verden. Men Rogoffs bog bekræfter, at når det handler om digitalisering af betalingsområdet, er vi i førersædet. Vores land fremhæves gang på gang af Rogoff som et land, der er parat til at undvære de store sedler. Det gælder vores straksclearing, vores Nemkonto-system og vores succesfulde mobile betalingsløsninger.
 
Og der bliver lyttet til Rogoff: ECB besluttede i maj at udfase 500 euro-sedlen (3700 kr.) netop med henvisning til brugen i forhold til “illicit activitites”.
 
Rogoff foreslår helt konkret, at alle sedler større end 50 dollar (350 kr.) droppes. Herhjemme tegner 1000 og 500 kr.-sedlen sig for over 80 pct. af seddelomløbet på godt 60 mia. kr.
 
Så måske skulle man også overveje at kigge på brugen af kontanter, når man her til efteråret skal vedtage en ny 250 sider lang hvidvasklov, der endnu engang lægger op til at stramme de administrative procedurer, som banker og andre skal leve op til for at forhindre hvidvask.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde