Januar præget af markedsuro og vækstbekymringer

Publiceret 15-02-2016
Nyhed

Finansmarkederne blev i januar ramt af fortsatte prisfald på olie og råvarer, og der var stigende bekymring for den globale vækst. Det gav tab i aktiefondene og gevinster i mange obligationsfonde.

Januar endte med store tab i aktiefondene. Det skyldtes blandt andet et stort fald i olieprisen og fortsat svage økonomiske nøgletal i Kina. Desuden kom der svage nøgletal for industrien, hvilket indikerede nedgang i den globale vækst.  Fonde med danske aktier faldt typisk 3,5 pct., mens fonde med europæiske og globale aktier faldt ca. 6 pct. Fonde med nordamerikanske aktier fik et afkast på typisk på -5,4 pct., mens tabene var højere i Kina og Fjernøsten med et negativt afkast på 8-10 pct. 

De danske statsrenter faldt kraftigt i januar. De 5- og 10-årige statsrenter faldt henholdsvis 0,3 pct. og 0,6 pct. Rentefaldet gav pæne afkast i fonde med danske obligationer.  Fondene med lange danske obligationer gav typisk 1,5 pct., mens fonde med korte og øvrige danske obligationer typisk fik afkast på henholdsvis 0,4 og 0,9 pct. 

Blandt fondene med udenlandske obligationer gav Investment Grade obligationer typisk 0,2 pct. i afkast, mens de mere usikre non-Investment Grade obligationer gav et negativt afkast på 0,4 pct. Fonde med emerging markets obligationer faldt typisk 0,4 pct.

Stor interesse for aktiefonde i januar, tilbagesalg i obligationsfonde

I januar købte investorerne nye investeringsbeviser i aktiefonde for i alt 4,3 mia. kr. Der var størst nettokøb i fonde med globale og nordamerikanske aktier. Derimod var der stort tilbagesalg i obligationsfondene på i alt 9,6 mia. kr. Investorerne solgte ud i alle kategorier af obligationer. Tilbagesalget var størst i fonde med udenlandske obligationer med 7 mia. kr., mens tilbagesalget i danske obligationsfonde var på 2,6 mia. kr. Samlet set blev der i januar tilbagesolgt investeringsbeviser for i alt 4,7 mia. kr. i fonde målrettet private investorer. Fonde målrettet institutionelle investorer havde et tilbagesalg på 6,8 mia. kr. 

Formuen i fonde målrettet private investorer udgør 728 mia. kr., og den samlede brancheformue udgør 1.805 mia. kr.

"Et af de bedste råd, man kan give til langsigtede opsparere, er at være meget bevidst om tidshorisont og risikoprofil, investere løbende og lade være med at hoppe ind og ud af markedet. På den måde undgår man at handle i panik," siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde