Investorer bruger dansk realkredit som sikker havn

Publiceret 28-11-2016
Nyhed

I Danmark udgør realkreditobligationer 73 pct. af alle registrerede obligationer, mens statsobligationer og andre statspapirer udgør knap 23 pct. Det viser nye tal fra Danmarks Nationalbank.

”Langt den største del af obligationer i Danmark er realkreditobligationer, mens statsobligationer udgør en mindre del. Sådan er det ikke i andre lande. I Tyskland udgør statsobligationer fx godt 52 pct. af den samlede mængde obligationer,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

I Danmark er der over tre gange flere realkreditobligationer end statsobligationer.

”Danske realkreditobligationer bliver brugt som sikker havn for både danske og udenlandske investorer, da de har lav risiko og høj omsættelighed. Danske realkreditobligationer har i over 200 år vist sig at være en sikker investering også under kriser,” forklarer Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Danmarks Nationalbank har i to undersøgelser dokumenteret, at realkreditobligationer er lige så omsættelige som statsobligationer – også i perioder med økonomisk usikkerhed.

”Omsætteligheden er vigtig, fordi investorer belønner omsættelighed ved at kræve en lavere rente. I den danske realkreditmodel kommer den lavere rente boligejere direkte til gode.”

Figur: Andel af obligationer udstedt af finansielle virksomheder, 1. kvartal 2016

Kilde: Bank for International Settlements (BIS)

Note: Opgørelsen fra BIS indkluderer også obligationer, der ikke er registeret i VP Securities. Nationalbankens opgørelse indkluderer kun obligationer, der er registreret i VP Securities.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde