Investeringsfonde giver rekordudbytte

Publiceret 20-05-2016
Nyhed

Danske investeringsfonde har i år givet rekordudbytte til investorerne. I alt er der udbetalt udbytter på ca. 34 mia. kr.

Danske investeringsfonde målrettet private investorer udbetalte i alt udbytter på 31 mia. kr. i april. De samlede udbytter i 2016 er indtil nu på knap 34 mia. kr. Størstedelen af udbytterne tilfaldt aktieafdelingerne med ca. 26 mia. kr. Det er det højeste niveau nogensinde for udbytter i de danske investeringsfonde.

"Investeringsfonde er danskernes foretrukne måde at investere på og gør en stor forskel for mange danskeres opsparing. Det er årets rekordstore udbyttebetalinger et godt eksempel på," siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen (IFB).

Investorerne købte i april nye investeringsbeviser i fonde målrettet private investorer for 14,4 mia. kr. Heraf er en stor del geninvesterede udbytter. Fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer havde nettokøb på næsten 1 mia. kr., og det samlede nettokøb i april blev dermed på 15,4 mia. kr.

Formuen i fonde målrettet private investorer faldt til 734 mia. kr., primært på grund af udbyttebetalinger. Investeringsfondene målrettet private investorer havde samlet kursgevinster på 5,3 mia. kr. i april. Den samlede formue i branchen faldt til 1.820 mia. kr.

Se markedsstatistikken for april 2016

Se afkaststatistikken for april 2016

Blandede afkast i april

Fonde med danske aktier fik små, positive afkast og den typiske fond gav 0,3 pct. Afkastene var lidt højere i fondene med europæiske og globale aktier, med typiske afkast på henholdsvis 0,9 og 0,6 pct. Fonde med amerikanske aktier havde tab på typisk 0,5 pct. Fonde med emerging markets aktier sluttede næsten uændret, mens der var tab i fonde med fjernøstlige aktier på typisk 1,2 pct. Fonde med japanske og latinamerikanske aktier havde positive afkast på hhv. 3,6 og 5,0 pct.

I fonde med danske obligationer, var der små positive afkast i fonde med korte og øvrige danske obligationer på typisk 0,1 pct., mens fonde med lange obligationer fik tab på typisk 0,2 pct. I fonde med udenlandske obligationer var det højest afkast i højrente kategorierne, hvor emerging markets og non-Investment Grade fonde fik afkast på henholdsvis 1,8 og 1,6 pct. Fonde med de mere sikre Investment Grade obligationer gav 0,4 pct.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde