Huspriserne steg lidt i januar

Publiceret 06-04-2016
Nyhed

Prisstigningerne på danskernes boliger ebbede ud mod slutningen af 2015, og den mere beherskede udvikling er fortsat i første måned af 2016. Priserne på enfamiliehuse steg med 0,3 pct. i januar i forhold til december. Det viser dagens tal fra Danmarks Statistik.

”Huspriserne tager sig fortsat en lille puster oven på de prisstigninger, vi så i første halvår af 2015. I januar måned steg priserne på enfamiliehuse 0,3 pct. Til sammenligning steg priserne i første halvår af 2015 med gennemsnitligt 1 pct. om måneden. Huspriserne er 5,6 pct. højere end for et år siden,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet

Priserne på enfamiliehuse er steget det seneste år. Men de er stadig 20 pct. fra at nå topniveauet fra 2007, når der tages højde for den generelle prisudvikling.

”Selvom priserne er steget det seneste år, er vi stadig et stykke vej fra toppen i 2007, når vi tager højde for den generelle prisudvikling i samfundet. Samtidig ligger renterne på et lavt niveau. De løbende omkostninger ved at være husejer, den såkaldte boligbyrde, ligger fortsat lavt historisk set. I dag går en tredjedel af indkomsten til boligomkostninger. Sammenligner man med den seneste top i 2008 skulle man betale næsten halvdelen,” slutter Peter Jayaswal.

Figur: Prisudvikling for enfamiliehuse (2006=100)

Kilde: Danmarks Statistik