Høringssvar vedrørende udkast til ny markedsføringslov

Publiceret 25-08-2016
Høringssvar

Finansrådet finder, at lovudkastet, som afspejler markedsføringsudvalgets arbejde, indeholder en række positive nyskabelser i form af blandt andet en klarere opdeling af vildledningsbestemmelserne og en lempeligere regel for uanmodet elektronisk post mellem erhvervsdrivende.

For Finansrådet er det vigtigt, at den digitale udvikling i samfundet også afspejles i al ny lovgivning, herunder i markedsføringsloven, således at lovene tilpasses den løbende udvikling. Dette er en udfordring i forhold til lovforslaget, der bygger på en del EU-regulering, der ikke er opdateret.
 
I forhold til skiltningsbekendtgørelsen (fastsættelse af krav til prisinformation på lånetilbud for ikke-finansielle virksomheder), hvor et flertal i markedsføringsudvalget har indstillet, at bekendtgørelsen ophæves, vil Finansrådet gøre opmærksom på, at dette forslag vil medføre en væsentlig forringelse af forbrugernes mulighed for via låneudbyderens skiltning at undersøge priserne på udlån fra udbydere, der ikke er omfattet af reglerne for finansielle virksomheder.
 
I forhold til virksomhedernes pligt til på deres hjemmesiden og i forretningslokalet at skilte med prisoplysninger på udlån eksisterer der i dag to regelsæt. Et for prisoplysninger for finansielle virksomheder (bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til forbrugerne om priser i pengeinstitutter) og et for ikke-finansielle virksomheder (bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser).
 
Kravene til, hvilke oplysninger virksomhederne skal give, er næsten identiske og sikrer, at forbrugerne har mulighed for at undersøge, til hvilken pris forskellige låneudbydere tilbyder alle deres lån.
 
Markedsføringsloven fastsætter, at alle låneudbydere, når de markedsfører et lån og nævner en rentesats eller en talstørrelse, pligt til at oplyse en række standardoplysninger om lånevilkårene i markedsføringen. Oplyses der ikke en rente eller en talstørrelse, er der ingen oplysningskrav.
 
Hvis skiltningsreglerne for andre erhvervsdrivende ophæves, betyder det, at disse låneudbydere, når de ikke markedsfører en del af deres produkter, ikke længere har pligt til at skilte med disse produkter. Herved mindskes gennemsigtigheden på lånemarkedet og konkurrencen begrænses.
 
For at tilpasse begge bekendtgørelser til den digitale udvikling foreslår Finansråde, at skiltningskravene i begge bekendtgørelser i stedet begrænses til at gælde virksomhedernes hjemmesider, idet det er her forbrugerne i praksis søger informationen. Forbrugerne efterspørger typisk ikke længere alle prisoplysninger i forretningslokalet.
 
Markedsføringsudvalget er i øvrigt kommet med en opfordring til, at regeringen foretager en nærmere undersøgelse af forbrugerbegrebet på tværs af de relevante lovgivninger med henblik på at danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt det nuværende danske forbrugerbegreb skal bevares eller ensrettes med det EU-retlige forbrugerbegreb.
 
Finansrådet støtter denne opfordring, idet også den finansielle lovgivning indeholder en række forskellige definitioner af forbrugerbegrebet.
 

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til ny markedsføringslov

Høring

Forslag til Lov om markedsføring Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde