Høringssvar vedrørende udkast til Anbefalinger for aktivt Ejerskab

Publiceret 29-09-2016
Høringssvar

​Erhvervsstyrelsen har ved mail af 1. september 2016 sendt Komitéen for god Selskabsledelses udkast til Anbefalinger for aktivt Ejerskab i offentlig høring.

Udkastet til anbefalingerne ligger godt i tråd med, at rigtig mange af de danske institutionelle investorer allerede er tilsluttet diverse samarbejder om aktivt ejerskab, hvor de udstukne anbefalinger allerede i høj grad er opfyldt.
 
Finansrådet støtter helt overordnet initiativer vedrørende ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Der findes allerede krav om rapportering af generelle forhold, som der skal oplyses om i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter etc.
 
Det er derfor vigtigt, at Komitéen for god Selskabsledelse sikrer, at der ikke sker rapportering om aktivt ejerskab flere gange.
 
Da kapitalforvaltning typisk har et globalt fokus finder Finansrådet, at danske regler på området bør spille sammen med internationale standarder og regler.

Høringssvar

Svar på høring over Anbefalinger for aktivt Ejerskab

Høring

Anbefalinger for aktivt Ejerskab

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde