Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Publiceret 22-11-2016
Høringssvar

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning.

 

Tak for muligheden for at give kommentarer til udkastet til ændringen af bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. Vi har haft fokus på ændringer i kapitel 4 om realkreditafdelingen og fastlæggelse af bidrag til Garantiformuen.

Vi ser løsningen i § 15, stk. 1 omkring fastlæggelse af bidrag, når realkreditinstitutterne ikke har dækkede kontante midler som fornuftig i den situation. Der er lagt op til en fordeling af det kontante bidrag med antallet af VP-depoter. Det vil sige samme fordelingsnøgle som for institutternes indeståelser.

Vi må dog anføre, at anvendelsen af VP-depoter ikke længere er helt hensigtsmæssig som fordelingsnøgle, og vi vil foreslå, at der findes en anden fordelingsnøgle. Dette skyldes blandt andet, at i de fleste realkreditvirksomheder indgå der i dag også et pengeinstitut, hvor de fleste nok vil placere eventuelle VP-depoter. Så hvis der på et tidspunkt måtte opstå en situation, hvor der ikke længere er kontante midler i Garantiformuen nok, kan der opstå en fordelingsproblematik. Dertil kommer, at realkreditinstitutterne muligvis har en forskellig håndtering af VP depoterne, hvilket muligvis kan medføre, at en eventuel fordelingsnøgle ikke bliver hensigtsmæssig. En mulig anden fordelingsnøgle kunne være efter obligationsrestgælden.

Hvis et realkreditinstitut har dækkede kontante midler, fremgår det af § 15, stk. 1, at det risikojusterede bidrag beregnes efter bilag 1. Det vil sige på samme måde som for penge-institutter. Hvis bilag 1 skal anvendes på realkreditinstitutter, bør det ske med de nødvendi-ge tilpasninger, som skal afklares i en dialog med realkreditsektoren. Vi lægger vægt på, at det præciseres i bekendtgørelsen.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde