Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Publiceret 22-11-2016
Høringssvar

Skatteministeriet har den 28. oktober 2016 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet (CRS-bekendtgørelsen) i høring.

Høringssvar
Det er Finansrådets opfattelse, at de såkaldte ”hvilende konti” bør undtages fra indberetningspligten efter CRS-bekendtgørelsen.
 
Det vil sikre mere relevant data for myndigheder uden at muligheden for at foretage skatteunddragelse øges. Derudover er det Finansrådets opfattelse, at indberetningsfristen bør rykkes til 1. juli. Det vil forbedre mulighederne for at sikre så høj datakvalitet som muligt til gavn for myndighederne.
 

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Høring

Udkast til en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde