Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af revisorloven m.v.

Publiceret 18-01-2016
Høringssvar


Tak for muligheden for at kommentere på udkastet til ændringer i revisorloven.

Vi har i vores gennemgang af lovudkastet særligt haft fokus på de ændringer i revisorloven, som vedrører revision af virksomheder af offentlig interesse, som omfatter realkreditinstitutter. Vi noterer flere hensigtsmæssige ændringer, som vi bakker op om. Det vedrører særligt:

  • Forslaget i § 1, nr. 24 om at revisionsprotokollen også skal forelægges bestyrelsen
  • Forslaget i § 1, nr. 49 om at ophæve det nuværende krav om, at medlemmer af revisionsudvalget også skal være medlemmer af bestyrelsen
  • Forslagets § 2, nr. 6 hvormed der er lagt op til at anvende muligheden i EU-forordningen om lovpligtig i virksomheder af interesse for offentligheden til at forlænge den maksimale valgperiode før rotation af et revisionsfirma.

I lovudkastet er der lagt op til, at der skal etableres et nyt Revisorråd, som skal rådgive Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen, jf. § 1, nr. 51. Revisorrådets medlemmer vil ifølge lovbemærkningerne bestå af medlemmer fra relevante interesseorganisationer m.v. Vi lægger vægt på, at Realkreditrådet på linje med de specifikke erhvervsorganisationer, som er oplistet i lovbemærkningerne, også bliver repræsenteret i Revisorrådet.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde