Høring af bilag 7 til vejledning til regnskabsindberetning

Publiceret 17-03-2016
Høringssvar


Tak for muligheden for at give bemærkninger til udkast til ændringer i regnskabsindberetningen.

Vi noterer, at ændringerne i vejledningen er en opfølgning på anbefalinger i rapporten fra udvalget om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne. I tilknytning har vi noteret, at landdistriktsudvalget i sin anbefaling konstaterede, at ” Finanstilsynets indberetningsvejledning er ikke et krav til penge- og realkreditinstitutternes udlånspolitik. Det er institutternes bestyrelser, der fastsætter det enkelte instituts kreditpolitik. Finanstilsynet bør præcisere, at dets indberetningsvejledning ikke skal fortolkes som vejledning til udarbejdelse af kreditpolitikker. ”

Vi imødeser en tilbagemelding på, hvordan og hvornår Finanstilsynet forventer at foretage den anførte præcisering.

Download høringssvaret her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde