Høring af bekendtgørelse om finansielle rapporter

for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Publiceret 06-04-2016
Høringssvar


Tak for muligheden for at knytte bemærkninger til udkast til ændringer i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter.

Vi finder det hensigtsmæssigt, at 6-månedersreglen i forbindelse med værdiansættelse af ejendomme i bilag 9 og 10 bliver fjernet. Vi går dermed ud fra, at værdiansættelsen til dagsværdi fremadrettet er identisk med definitionen af dagsværdi i IFRS.
Vi har ikke yderligere bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Download høringssvaret her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde