Høje afkast i obligationsfonde, tab i mange aktiefonde

Publiceret 14-07-2016
Nyhed

Brexit påvirkede finansmarkederne i juni, hvor fonde med danske obligationer og emerging markets fik pæne gevinster, mens mange aktiefonde fik tab. Obligationer og emerging markets var også samlet set vinderne i første halvår. Over 20.000 nye private investorer har købt investeringsbeviser i 2016.

Juni bød samlet set på faldende aktiekurser i Europa, men der var meget store udsving undervejs. Uroen var især drevet af Brexit-afstemningen. Umiddelbart efter briterne stemte "leave" var der store fald i aktie-kurserne. De blev dog efterfulgt af pæne stigninger, da investorerne begyndte at spekulere i nye penge- og finanspolitiske lempelser. I kølvandet på den britiske afstemning flygtede mange investorer ind i sikre statsobligationer. Det betød, at renterne på de danske statsobligationer faldt 0,2-0,3 pct. Værdipapirer fra emerging markets landene var månedens vindere med store stigninger på både aktier og obligationer.

Fonde med danske aktier faldt typisk 5,5 pct. i juni, mens de europæiske og globale aktiefonde fald hen-holdsvis 5,1 og 1,0 pct. Fonde med nordamerikanske aktier gav typisk 0 pct. i juni, mens fonde med emerging markets aktier leverede afkast på 3,4 pct. 

Fonde med korte danske obligationer fik et typisk afkast på 0,3 pct., mens afkast i fonde med lange danske obligationer gav 1,6 pct. i afkast. Fonde med emerging markets obligationer gav typisk hele 3,9 pct., mens fonde med Investment grade og non-Investment Grade obligationer gav henholdsvis 0,9 og -0,1 pct.

Emerging markets og danske obligationer blev vinderne i første halvår

Første halvår har været godt for obligationerne. Alle kategorier af obligationsfonde har givet positive afkast. Højdespringeren er fonde med emerging markets obligationer, der har givet et afkast på typisk 9,6 pct. i første halvår, og fonde med udenlandske indeksobligationer har givet 7,7 pct.  Fonde med lange danske obligationer har typisk givet 5,2 pct., mens fonde med øvrige danske og korte danske obligationer har givet henholdsvis 3 og 1,5 pct. Fonde med udenlandske Investment Grade og non-Investment Grade har givet henholdsvis 3,3 og 2,5 pct.

Medianafkast. Udvalgte kategorier.

Blandt aktiefondene ligger Latinamerika helt i top med 20,6 pct., godt trukket op af et juni-afkast over 11 pct. Fonde med aktier i Østeuropa og emerging markets har i første halvår givet henholdsvis 7,2 og 1,8 pct. i afkast. Fonde med nordamerikanske aktier har givet et lille plus på typisk 0,7 pct. Fonde med danske aktier har givet negativt afkast på 2,3 pct., mens europæiske aktiefonde typisk har tabt 8,1 pct.

 

Medianafkast. Udvalgte kategorier

"De store forskelle i afkastet i første halvår viser, hvorfor risikospredning er vigtig. Investorer, der spreder risikoen på forskellige typer investeringsfonde, får en højere grad af stabilitet i det samlede afkast, når bøl-gerne går højt på de finansielle markeder", siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen. 

Samlet nettokøb på 19,6 mia. kr. i første halvår

Fonde målrettet private investorer havde et tilbagesalg på 0,9 mia. kr. i juni.  Der var positivt nettosalg i fonde med udenlandske aktier og danske obligationer på henholdsvis 3,4 og 3,2 mia. kr., mens der var tilbagesalg i fonde med udenlandske og danske aktier på henholdsvis 4,3 mia. kr. og 3,7 mia. kr.

Nettokøbet i årets seks første måneder blev på 19,6 mia. kr., hvoraf 13,8 mia. kr. er investeret i udenlandske aktier. Fonde med danske obligationer har haft et nettokøb på 8,8 mia. kr., mens der har været tilbagesalg på 5,7 mia. kr. i fonde med udenlandske obligationer. Blandede fonde har med et nettokøb på 4,6 mia. kr. tiltrukket over hver femte krone af de nye penge. Fonde med danske aktier har haft et tilbagesalg på 2,4 mia. kr.

Investorerne har i halvåret fået udbetalt 33,9 mia. kr. i udbytter, hvoraf en del er reinvesteret og indgår i nettokøbet. Den samlede formue i fonde målrettet private investorer steg til 752 mia. kr. ultimo juni, og den samlede brancheformue steg til 1.862 mia. kr.

Antal private investorer nu over 810.000 

Antallet af private investorer i investeringsfonde fortsætter med at stige. Siden nytår er antallet af investorer steget med mere end 20.000 til over 810.000 ved udgangen af juni. Antallet af private investorer har været støt stigende siden november 2014.

Kilde: VPanalyse

"Der er kommet rigtig mange nye investorer i investeringsfonde det seneste år. Det er danskernes foretrukne måde at investere på, og fondene tilbyder en høj grad af risikospredning, uanset om man investerer for små eller store beløb," siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde