Grønbog om finansielle tjenesteydelser

Publiceret 31-03-2016
Høringssvar

EU-Kommissionen har sendt en grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailledet i høring. Målet med Grønbogen er at fremme mere effektive EU-markeder for finansielle tjenesteydelser i detailledet ved at fremme især grænseoverskridende konkurrence og gennemsigtighed.

Dette er overordnet et mål som Finansrådet støtter. Øget konkurrence på tværs af landegrænser vil på sigt kunne bidrage til større udbud af og lavere priser for finansielle ydelser inden for EU.
 
Finansrådet deler Kommissionens opfattelse af, at digitaliseringen kan hjælpe denne proces på vej, om end den også stiller store krav til myndighederne om at sikre en tidsvarende regulering, harmoniseret på tværs af EU og med fokus på ens regler for alle udbydere af finansielle tjenester.
 
Finansrådet ser potentielt særligt store fordele ved at udvikle effektive, forbrugervenlige grænseoverskridende processer i forbindelse med etablering af kundeforhold, således at kravene til ”kend din kunde” og hvidvaskreglerne er overholdt.
 
Finansrådet mener dog også, at en række forhold taler for, at myndighederne på indeværende tidspunkt bør afstå fra at overveje yderligere regulering for at fremme den grænseoverskridende konkurrence. I perioden efter den finansielle krise har myndighederne fastsat en række ny regulering af det finansielle område – og noget af denne regulering er endnu ikke fuldt implementeret. Det giver derfor god mening at afvente effekterne af denne regulering, før yderligere tiltag overvejes.
 
Derudover bør myndighederne også have øje for, at på trods af fordelene ved øget grænseoverskridende konkurrence, så er markederne for finansielle tjenesteydelser fortsat i betydelig grad nationale, og danske banker har allerede investeret i en effektiv, national infrastruktur. Derudover er der for bankkunder i de nordiske lande også et valuta-aspekt forbundet med grænseoverskridende finansielle tjenesteydelser. Det er således Finansrådets opfattelse, at lav efterspørgsel, eksistensen af nuværende nationale løsninger samt valutaaspektet betyder, at målet om et indre marked for finansielle tjenesteydelser bør ses om et langsigtet projekt, snarere end som noget der kan opnås her og nu via nye EU-regulatoriske tiltag.

Høringssvar

Green Paper on retail financial services: better products, more choice, and greater opportunities for consumers and businesses

Høring

GREEN PAPER on retail financial services Better products, more choice, and greater opportunities for consumers and businesses

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde