Godt år for betalingssystemet i Danmark

Publiceret 12-05-2016
Nyhed

Nationalbanken vurderer i deres årlige rapport om den såkaldte ”betalingsinfrastruktur”, at Danmark har sikre, stabile og effektive betalingssystemer. Finansrådet og banksektoren arbejder målrettet på at skabe betalingsløsninger, der følger med tiden. Anerkendelsen fra Nationalbanken hilses velkommen.

Banksektoren finansierer og er ansvarlig for store dele af betalingsinfrastrukturen i Danmark. Derfor er den samlede banksektor i Danmark med til at sikre, at borgerne kan bruge deres Dankort til betaling i supermarkedet, til at betale huslejen via Betalingsservice, foretage konto til konto-overførsler i det daglige eller straks overføre penge ved hjælp af mobile løsninger som Swipp og MobilePay.


Effektive og sikre betalingsløsninger

Vurderingen af betalingsinfrastrukturen fremgår af Nationalbankens årlige rapport ”Overvågning af den finansielle infrastruktur”, som netop er udsendt. Her fremgår det også, at betalingsløsningerne lever op til internationale standarder, og at der kun sker et lille misbrug. Især det sidste er vigtigt for, at brugerne kan have tillid til systemerne. 
 
-Vi er glade for, at Nationalbanken anerkender det store arbejde, vi gør i banksektoren for at stille sikre og effektive betalingsløsninger til rådighed for danskerne, siger vicedirektør Louise Mogensen i Finansrådet. 
 
Hun peger samtidig på, at banksektoren med løsningerne understøtter, at pengeinstitutterne kan bruge deres likviditet bedst muligt, hvilket også kommer borgere og virksomheder til gode.
 

Løsninger der følger med tiden

Finansrådet bidrager sammen med øvrige aktører på betalingsområdet løbende til, at betalingsinfrastrukturen bliver videreudviklet. Det ses bl.a. gennem introduktionen af straksbetalinger i 2014. Ved en straksbetaling overføres penge med det samme mellem kunderne. Eksempler på straksbetalinger er overførsler via Swipp og MobilePay.
 
-Vi arbejder ihærdigt for at sikre, at betalingsløsningerne støtter op om den digitale udvikling i Danmark til glæde for alle i samfundet. Kunderne har taget de her betalinger til sig, og antallet af transaktioner er fordoblet det seneste år. Vi forventer, at den udvikling fortsætter, slutter Louise Mogensen.
 
 
___________________________________________________

FAKTA

Detailbetalingsløsninger i Danmark

En betalingsløsning anvendes til at starte en betaling, der derefter afvikles i et detailbetalingssystem. De væsentligste detailbetalingssystemer i Danmark er clearingerne. Finansrådet er ansvarlig for clearingerne. Clearingsystemerne anvendes til at udveksle penge mellem de enkelte pengeinstitutter via afviklingskonti i Nationalbanken og Nationalbankens afviklingssystem Kronos. 
Følgende betalingsløsninger anvender de forskellige clearingsystemer:
 

Sumclearingen

  • Indbetalingskort
  • Dankort
  • Betalingsservice
  • Leverandørservice
  • Internationale kredit- og debetkort

Intradagclearingen

  • Konto til konto-overførsler foretaget som samme-dags-overførsler eller standardoverførsler
  • Overførselsservice

Straksclearingen

  • Konto til konto-overførsler på op til 500.000 kr. foretaget som straksoverførsler
  • Swipp
  • MobilePay
Godt 18 mia. kr. overføres gennemsnitligt pr. dag som konto til konto-overførsler i straks- og intradagclearingen. Overførslerne sker ved 1 mio. transaktioner gennemsnitlig pr. dag. Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 er antallet af transaktioner i straksclearingen steget fra 13,1 til 23,8 mio. og den samlede værdi af transaktionerne er steget fra 29,7 til 40,7 mia. kr.
Systemleverandør for clearingerne er Nets.

Yderligere oplysninger:
Kommunikationsdir.: Nina Munch-Perrin på telefon: 3016 1006 eller mail: [email protected]

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde