Gode takter i anbefalinger til harmonisering af europæiske regler for realkreditobligationer

Publiceret 18-11-2016
Blog

Den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA, har i dag på en offentlig høring i London præsenteret sine anbefalinger til en harmonisering af de europæiske regler for covered bonds (realkreditobligationer).

Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, siger:

"Nu har vi jo ikke set den endelige rapport, men vi glæder os over, at EBA arbejder med en balanceret løsning til harmonisering, som bygger på styrkerne i eksisterende nationale reguleringer af covered bonds og giver rum for forskellig national implementering, hvor det er hensigtsmæssigt. Og i Danmark har vi en realkreditmodel med mange stærke elementer, som også bør kunne inspirere på EU-niveau.”

Ane Arnth Jensen forsætter:

”For at skabe et solidt grundlag for økonomisk vækst er det vigtigt at sikre, at ethvert lovgivningsinitiativ vedrørende covered bonds anerkender både universalbankmodellen og specialbankmodellen som den danske, der alene udsteder obligationer med sikkerhed i fast ejendom.

Det skal samtidig understreges, at covered bonds fortsat skal være ekstremt sikker og stabil finansiering. Det betyder, at sikkerheden bag covered bonds fortsat skal baseres på meget sikre aktiver som fast ejendom. Det er med til at sikre, at covered bonds fortsat er af meget høj kvalitet i forhold til andre – mere risikable – typer af finansiering og fortsat kan give billig og gennemsigtig finansiering til boligejere og virksomheder.”

EBA foreslår en regulering, som viderefører den nuværende definition af en særlig sikker obligation. Det betyder bl.a., at der skal være en høj sikkerhed for tilbagebetaling til investorerne. EBA supplerer desuden med en række grundlæggende egenskaber ved covered bonds. Bl.a. skal investorer i en konkurs kunne rette deres krav både mod aktiverne, som ligger til sikkerhed for lånet, og mod udsteder. Desuden fastholdes og præciseres et særligt offentligt tilsyn med udstedere af covered bonds. Det er krav, som er med til at give en høj grad af sikkerhed for investorerne. Endvidere kan covered bonds, som opfylder de eksisterende regler i EU’s kapitalkravsforordning samt nogle nye krav, opnå en lavere risikovægt, og dermed et lavere kapitalkrav i forhold til andre obligationer. Endelig foreslår EBA frivillige retningslinjer til harmonisering, som fastlægges på nationalt niveau. Det vedrører fx sammensætning af aktiver bag covered bonds.

De endelige anbefalinger fra EBA offentliggøres i december i år, når de afleveres til EU-Kommissionen og Det Europæiske Systemiske Risikoråd.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde