Flere danskere bruger investeringsfonde

Publiceret 11-04-2016
Nyhed

I 2015 steg antallet af danskere, der sparer op i investeringsfonde, med 33.000. Der er nu ca. 800.000 danskere der sparer direkte op i investeringsfonde. Det er en af de udviklingstendenser, som IFB sætter under lup i portrættet af de danske investorer i investeringsfonde i 2015.

Udviklingen i antallet af investorer i investeringsfonde, 2010-2015

Uddrag af investoranalysen. Kilde: VP

"Jeg glæder mig over, at flere danskere vælger at spare op i investeringsfonde. I en situation, hvor man får 0 pct. i rente på sin bankkonto, så giver investeringsfonde mulighed for at få et bedre afkast på opsparingen på en nem måde og med indbygget risikospredning. Det er til fordel for både den enkelte og for samfundet, at danskernes opsparing sendes i arbejde ude i de danske og udenlandske virksomheder via de finansielle markeder", siger adm. direktør i IFB Anders Klinkby.

Her er et uddrag med nogle af de vigtigste konklusioner i analysen:

  • Antallet af investorer steg med 33.000 i 2015 efter en række år med fald. Ved udgangen af 2015 ejede 14 pct. af alle danskere mindst et investeringsbevis. Det svarer til, at 790.000 danskere ejer investeringsfonde direkte.
  • Investeringsforeninger giver alle adgang til risikospredning og fornuftige afkast på selv mindre opsparinger. De sidste 10 år har investeringsforeninger givet markant mere end bankbogen.
  • Den private formue i investeringsbeviser steg med knap 37 mia. kr. i 2015. I 2015 havde danskerne samlet set flere midler investeret i investeringsfonde, end de havde i andre aktiver. 
  • 453.000 danskere har investeret i fonde med globale aktier. Det gør fonde med globale aktier til de mest populære målt på antal investorer. Målt på formue udgør obligationsbaserede fonde dog en større andel end aktiebaserede.
  • Investeringsfonde har betydning for langt flere end de 789.860 danskere, der ved slutningen af 2015 ejede investeringsfonde direkte. De fleste danskere er nemlig indirekte investorer i investeringsbeviser, fordi pensionskasser og andre investerer i investeringsfonde på vegne af deres kunder.
  • Der er store forskelle på tværs af alder og køn for de 789.860 danskere. Der er flest 60-69 årige, der ejer investeringsbeviser. De udgør ca. 24 pct. af alle investorer. Ser man i stedet på, i hvilken aldersgruppe det er mest udbredt at eje investeringsbeviser, så kommer de +90 årige ind på en klar førsteplads.
  • Den gennemsnitlige beholdning af investeringsbeviser er omtrent uændret på ca. 800.000 kr. fra pensionsalderen og frem. Andelen af obligationsbaserede investeringsbeviser stiger dog, mens andelen af aktiebaserede falder.
  • Mændenes relativt højere andel af aktiebaserede investeringsfonde har betydet, at de i de fleste år har fået et højere afkast end kvinderne. Ved hjælp af historiske afkast for de forskellige afdelingstyper kombineret med porteføljesammensætningen i 2015 viser IFB's analyse, at mændenes porteføljesammensætning ville have været bedst i 10 ud af de 15 år siden 2000.
  • De unge øgede antallet af investeringsbeviser markant i 2015. Kraftig vækst i antallet af investeringsbeviser pr. investor og den demografiske udvikling var årsagerne til, at de 20-29 åriges beholdning af investeringsbeviser steg markant i 2015.

Læs hele Investorportrættet for 2015 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde