Finansmarkeder i små skridt på stedet

Publiceret 17-10-2016
Nyhed

I september havde finansmarkederne fortsat fokus på pengepolitik og det amerikanske præsidentvalg. Der var små tab i mange aktiefonde på etablerede markeder, men positive afkast i mange fonde med emerging markets og fjernøstlige aktier.

Pengepolitikken var igen hovedpersonen på de finansielle markeder i september. Den europæiske centralbank fastholdt sin pengepolitik og den amerikanske centralbank skruede ned for forventningerne til kommende rentestigninger. De økonomiske nøgletal i USA, bl.a. arbejdsmarkedsrapporten, skuffede investorerne, mens der i Europa var fokus på banksektoren og især Deutsche Bank. En OPEC-aftale sidst i september med udsigt til fald i olieproduktionen understøttede den positive udvikling i emerging markets landene.

Tab i mange aktiefonde, men positive afkast i mange fonde på de nye markeder

Fonde med danske aktier faldt typisk 1,6 pct., mens fonde med europæiske aktier sluttede næsten uændret. Det globale aktieindeks steg en smule i september, men et lille fald i dollaren betød et lille fald i afkastet målt i danske kroner. Den typiske fond med globale aktier faldt 0,7 pct. Fonde med emerging markets og fjernøstlige aktier fik typiske afkast på henholdsvis 0,2 og 0,8 pct.

De danske renter sluttede lidt lavere i september, hvilket gav kursstigninger og positive afkast i de danske obligationsfonde. Højeste afkast var der i fonde med lange obligationer, hvor den typiske fond steg 0,5 pct. I fonde med udenlandske obligationer var der positive afkast i fonde med emerging markets-obligationer på typisk 0,4 pct. Afkastene i fonde med non-investment grade-obligationer var typisk 0,1 pct., mens der var et lille tab i fonde med investment grade-obligationer på typisk 0,1 pct.

Nettokøb i emerging markets-fonde på 4,4 mia. kr. i september

Nettokøbet af fonde målrettet private investorer blev på 8,5 mia. kr. i september. Nettokøbet var størst i aktiefonde med et samlet nettokøb på 5,8 mia. kr. Særligt de globale og emerging markets-aktiefonde var populære med et samlet nettokøb på hhv. 3 mia. kr. og 1,8 mia. kr.

Fonde med danske obligationer havde et mindre tilbagesalg på 43 mio. kr., mens der var nettokøb i fonde med udenlandske obligationer på samlet 1,6 mia. kr. Fonde med emerging markets-obligationer havde nettokøb på 2,6 mia. kr., mens fonde med investment grade-obligationer havde et lille nettokøb på 55 mio. kr. Der var tilbagesalg i de øvrige kategorier, herunder fonde med non-investment grade-obligationer. Samlet var der nettokøb i emerging markets-fonde på 4,4 mia. kr. i september.

Samlet steg formuen i fonde målrettet private investorer til 790 mia. kr. Medregnes fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer udgør den samlede formue 1.930 mia. kr. ultimo september.

Afkaststatistik september 2016

Markedsstatistik september 2016

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde