Februar præget af store aktieudsving og faldende renter

Publiceret 14-03-2016
Nyhed

Februar var en måned med store kursudsving på finansmarkederne. Aktierne faldt og investorerne søgte mod de sikre obligationsmarkeder.

 februar var aktiemarkederne præget af usikkerhed om økonomien i Kina og de store fald i olie- og råvarepriserne.

"Februar gav samlet tab til aktieinvestorerne efter en måned med store udsving. Renterne fortsatte med at falde i februar, blandt andet på grund af bekymring om lavere vækst samt forventninger om yderligere pengepolitiske lempelser af Den Europæiske Centralbank. Det gav gevinster til obligationer," siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen.

I alle de større kategorier af aktiefonde var afkastene i februar typisk -1 til -2 pct. Derimod var der generelt positive afkast i obligationsfondene. Fonde med korte danske obligationer fik typisk et lille plus på 0,1 pct., mens fondene med øvrige og lange danske obligationer fik positive afkast på henholdsvis 0,3 og 0,5 pct.

Tilbagesalg og kurstab gav fald i branchens formue

Investeringsfonde målrettet private investorer fik i februar tilbagesolgt investeringsbeviser for i alt 1,4 mia. kr. Det skyldes primært tilbagesalg i udenlandske obligationsfonde for 2,8 mia. kr., mens der blev nettokøbt i aktiefonde for 1 mia. kr. Fonde med europæiske og globale var mest populære, mens der var tilbagesalg i de fleste andre aktiekategorier.

Fonde målrettet institutionelle investorer havde et tilbagesalg på 3,2 mia. kr. Formuen i fonde målrettet private investorer udgør ultimo februar 728 mia. kr., og den samlede brancheformue udgør 1.799 mia. kr.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde