Faglig gennemgang af Miranovas analyse af danske investeringsforeninger

Publiceret 20-12-2016
Analyse

Fondsmæglerselskabet Miranova har tidligere på året udsendt en analyse, som hævder, at der findes en række skjulte indirekte omkostninger i danske investeringsforeninger, som investorerne let kunne undgå ved at investere anderledes. IFB har nu udarbejdet en faglig gennemgang af Miranovas analyse.

Danske investeringsfonde forvalter omkring 1.900 mia. kr. på vegne af danske opsparere og institutionelle kunder. Det stiller høje krav, og branchen lægger vægt på en høj grad af transparens vedrørende danske investeringsfonde. På investering.dk kan man eksempelvis finde omfattende statistik vedrørende afkast og omkostninger i danske investeringsfonde.

For danske investeringsfonde er der desuden udviklet et særligt omkostningsbegreb, som hedder ÅOP (Årlige omkostninger i procent). Det er indtil videre det mest dækkende omkostningsbegreb, der findes for noget investeringsprodukt, og det dækker de direkte omkostninger. ÅOP er udviklet af Dansk Aktionærforening, Finansrådet, Finanstilsynet, Forbrugerrådet, Investeringsfondsbranchen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der er nye fælleseuropæiske omkostningstal på vej, der på række punkter går videre end ÅOP.

IFB har ikke nogen holdning til, om investorerne skal benytte sig af aktivt eller passivt forvaltede fonde fra den ene eller den anden udbyder eller samarbejde med den ene eller den anden rådgiver. Det må investorerne selv afgøre med udgangspunkt i deres behov og præferencer. Vi mener, at debatten bør foregå på så oplyst et grundlag som muligt. Det ønsker vi at bidrage til, og det er baggrunden for, at IFB har udarbejdet en faglig gennemgang af Miranovas analyse. 

En væsentlig pointe i vores gennemgang er, at indirekte omkostninger er væsentligt anderledes end direkte omkostninger. Det er forhold, som kan belaste afkastet, uanset om investorerne selv forvalter deres opsparing eller investerer gennem danske eller udenlandske investeringsfonde, herunder ETF'er. Det drejer sig f.eks. om kursspænd og "market impact".

Indirekte omkostninger er på mange måder et misvisende udtryk, da det giver indtryk af, at investorerne betaler for at få en bestemt ydelse. Kursspænd og "market impact" er imidlertid ikke noget investorerne betaler til nogen leverandør. De køber eller sælger værdipapirer på et marked til den bedst mulige markedskurs. Derfor virker det mere retvisende at tale om et afkasttab, der opstår ved at deltage på markedet.

Alle investeringsfonde arbejder for at minimere afkasttabet til markedet. Det øger investorernes afkast, hvilket er et vigtigt parameter i konkurrencen mellem investeringsfondene. Eksempelvis er det en meget vigtig kompetence i en investeringsfond, at man er i stand til at gennemføre handler effektivt.

 

På baggrund af en gennemgang af Miranovas analyse har IFB følgende konklusioner:

  1. Miranova taler mod bedre vidende, når de anklager den danske fondsbranche for at "skjule" omkostninger. For det første tjener udbyderne af danske investeringsfonde og deres samarbejdspartnere ikke penge på investorernes afkasttab til markedet. For det andet følger alle danske investeringsfonde de europæiske retningslinjer på området, og derfor har branchen ikke skjult noget. Problemet er, at der ikke findes en standardiseret metode til at gøre det op. Og det problem har alle investeringsfonde – også ETF'er.
  2. Miranova har forsøgt at estimere, hvad de samlede omkostninger kan være i aktivt forvaltede danske investeringsfonde, men på en række punkter anvender Miranova estimater der er for høje i forhold til det, som IFB's medlemmer kan genkende fra deres egne investeringsforeninger.  
  3. Der findes ikke godkendte opgørelsesmetoder, som gør det muligt at beregne afkasttab til markedet helt præcist. Derfor kan hverken Miranova eller IFB's medlemmer entydigt opgøre, hvor store de er. 
  4. Det er vigtigt, at forbrugerne kan sammenligne omkostningerne i investeringsfonde fra forskellige lande. Derfor er det afgørende, at omkostningerne opgøres efter de samme principper. Hvis et EU-land valgte at gå enegang og indføre sine egne regler for opgørelse af afkasttabet fra eksterne markedsfaktorer, ville det vildlede investorerne. Det skyldes, at investorerne ville få incitamenter til at vælge investeringsfonde fra andre lande, som på papiret - men ikke reelt - har lavere omkostninger. Fælleseuropæiske regler sikrer også lige konkurrencevilkår.
  5. Analysen fremsætter en udokumenteret påstand om, at man stort set kan undgå, at afkastet bliver belastet af markedsfaktorer ved at investere i eksempelvis ETF'er. Det giver et fejlagtigt indtryk af, at kun afkastet i danske investeringsfonde bliver belastet. Fakta er, at afkasttabet til markedet reducerer afkastet for alle investorer – herunder også ETF'er, og det påvirker alle, der agerer på de finansielle markeder. 
  6. Nye regler fra EU er på vej. I MiFID II-direktivet og PRIIPs-reguleringen, der begge forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, er der også fokus på opgørelsesmetoder og afkasttabet til markedet.

Læs analysen her

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde