Færre kunder klager - og bankerne efterlever alle afgørelser

Publiceret 08-02-2016
Nyhed

Antallet af klager over bankerne til Pengeinstitutankenævnet falder, og bankerne har for andet år i træk efterlevet alle afgørelserne fra nævnet. Det viser nye tal fra Finansrådet, som glæder sig over den positive udvikling.

En gennemgang af alle klager i 2015 viser, at det samlede antal klager i Pengeinstitutankenævnet er faldende. Antallet af klager toppede i 2009 med 1.304, mens det i 2015 er faldet med 2/3 dele ned til i alt 431 klager. 

-I kølvandet på finanskrisen steg antallet af sager i Pengeinstitutankenævnet kraftigt. Siden 2009 er udviklingen vendt, og ankenævnet modtager nu langt færre klager. Det er positivt, og vi tager det som udtryk for, at kunderne er mere tilfredse med bankernes rådgivning og ydelser i øvrigt, siger juridisk direktør i Finansrådet Kenneth Joensen. 

Han påpeger desuden, at 431 klager ikke er mange set i forhold til, hvor mange tusindvis af kunder, der hver dag året rundt, får råd og vejledning i landets banker. 
 
 

Bankerne efterlever afgørelserne

Kilde: Pengeinstitutankenævnet og Finansrådet. 
 
For andet år i træk efterlever bankerne alle afgørelserne fra Pengeinstitutankenævnet. 
 
-At bankerne efterlever afgørelserne fra Pengeinstitutankenævnet er med til at skabe tillid mellem bank og kunde, og vi er derfor glade for, at vi nu for andet år i træk kan sætte kryds ud for, at alle afgørelser efterleves, siger Kenneth Joensen. 
 
Tallene viser, at 30 ud af 431 kunder fik helt eller delvist medhold i deres klage til Pengeinstitutankenævnet.
 
 

Baggrund: 

Pengeinstitutankenævnet er et klageorgan for private bankkunder, der vil klage over dårlig eller mangelfuld rådgivning. Ankenævnet har et formandskab bestående af en højesteretsdommer, samt en landsdommer og en byretsdommer. En af de tre fra formandsskabet behandler altid klagen sammen med fire andre, der er udpeget af henholdsvis Forbrugerrådet og Finansrådet. 
 
 
Kilde: Pengeinstitutankenævnet og Finansrådet.
 
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde