Fælles høringssvar fra Realkreditforeningen og Finansrådet til lovforslaget om forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed m.v.

Publiceret 18-08-2016
Høringssvar

Høringssvar fra Realkreditforeningen og Finansrådet til lovforslaget om forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI’er mv.

Lovforslaget berører flere emneområder, og overordnet set støtter Realkreditforeningen og Finansrådet de ændringer, der lægges op til i lovforslaget.
 
Forslaget indeholder blandt andet en ny bødemodel, der implementerer det forslag, som organisationerne var med til at vedtage i Udvalget om bødesanktioner på det finansielle område. Forslaget understreger, at der skal være sammenhæng mellem strafudmålingen og overtrædelsens grovhed, og vi er enige i, at bøderne bør være mærkbare for de virksomheder, der begår overtrædelserne.
 
Derudover lægges der op til ændring af offentliggørelsesreglerne. Organisationerne støtter ændringerne, der vil være med til at give et klarere billede af retstilstanden på det finansielle område.
 
Lovforslaget giver i øvrigt anledning til konkrete bemærkninger på en række områder, der er nærmere beskrevet i høringssvaret.Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love i offentlig høring.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde