Få tvangsauktioner i byerne

Publiceret 04-11-2016
Nyhed

I oktober 2016 var der 194 bekendtgjorte tvangsauktioner. Det viser dagens sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik. Særligt bykommuner klarer sig godt, hvor kun én ud af godt 2.200 ejendomme kommer på tvangsauktion.

”2016 har indtil videre været et år med få tvangsauktioner. Det er et sundhedstegn, at antallet af tvangsauktioner er lavt, da det viser, at danskerne er gode til at betale ydelsen på deres realkreditlån til tiden,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Under finanskrisen steg antallet af tvangsauktioner, og i 2010 var antallet på det højeste niveau i over 20 år. I løbet af de første ni måneder i 2010 blev der gennemført godt 4.200 tvangsauktioner i hele landet. Det svarer til, at én ud af ca. 570 ejendomme kom på tvangsauktion. Til sammenligning kommer ca. én ud af 1.300 ejendomme på tvangsauktion i dag.

Selvom antallet af tvangsauktioner har været faldende siden finanskrisen, er det ikke alle kommuner, der har klaret sig lige godt. Bykommuner, som fx København og Århus, har klaret krisen bedre end de øvrige kommuner. Det viser en særopgørelse fra Realkreditrådet.

”Siden finanskrisen har vi set, at antallet af tvangsauktioner er faldet hurtigere i bykommunerne end i de øvrige kommuner. I de første ni måneder af året svarer antallet af tvangsauktioner i bykommunerne til, at ca. én ud af 2.200 ejendomme kommer på tvangsauktion. For yderkommuner kommer knap én ud af 1.100 ejendomme på tvangsauktion, og for mellem- og landkommuner er det ca. én ud af 1.150 ejendomme,” siger Ane Arnth Jensen og fortsætter:

”En tvangsauktion er altid sidste udvej, og for boligejere er skilsmisse, langtidsledighed eller længerevarende sygdom ofte årsagen til nedgang i indkomsten. Hvis boligejere kommer i en situation, hvor de ikke kan betale deres ydelse, er det oftest nemmere at undgå tvangsauktion i de dele af landet, hvor aktiviteten på boligmarkedet er størst. Kigger man på parcel- og rækkehuse, ligger de i gennemsnit på markedet ca. 230 dage længere i yderkommuner end i bykommuner. Det kan være med til at forklare den positive udvikling i bykommunerne.”

Figur: Antal ejendomme pr. gennemførte tvangsauktioner fordelt på kommuner i de første ni måneder af 2016.

Kilder: Tvangsauktioner.dk og Danmarks Statistik.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde