Eurosystemets vision for den fremtidige finansielle infrastruktur

Publiceret 15-03-2016
Høringssvar

​Høringen behandler de danske bankers holdning til Eurosystemets vision for den fremtidige finansielle markedsinfrastruktur (med fokus på RTGS-services), hvor synergien mellem Target2 og Target2Securities udforskes.

Vores medlemmers holdning er, at der umiddelbart ikke ses det store behov for harmoniseringstiltag i eurosystemets RTGS-services lige nu, men såfremt der harmoniseres, skal det være en effektiv løsning for bankerne både omkostningsmæssigt og i praktisk forstand. Bankerne har dog fremlagt nogle forslag til harmonisering - eksempelvis i form af at integrere multicurrency i RTGS-services (inddragelse af flere valuta).

 

Høringssvar

Response to Consultative Report on the Eurosystem’s Vision for the Future of Europe’s Financial Market Infrastructure – RTGS Services

Høring

Eurosystem's vision for the future of Europe’s financial market infrastructure

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde