Europa-Parlamentet kræver bedre regler for Central Investorinformation

Publiceret 27-09-2016
Nyhed

Europa-Parlamentet har tidligere i september krævet, at EU Kommissionen forbedrer udkastet til regler for udarbejdelse af Central Investorinformation for alle investeringsprodukter omfattet af den såkaldte PRIIP-forordning. 26 ud af 28 EU lande har netop bedt EU Kommissionen om at udskyde ikrafttrædelse af de nye regler med 12 måneder, så der bliver tid til at sikre, at reglerne bliver gode og gennemarbejdede.

EU's PRIIP-forordning (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) vil betyde, at udbydere af de omfattede investeringsprodukter skal udarbejde et dokument med Central Investorinformation. Ikrafttrædelsesdatoen er fastsat til den 31. december 2016.

IFB er fortaler for Central Investorinformation, så forbrugerne får relevant og sammenlignelig information, inden de træffer deres investeringsbeslutninger.

Begrundelsen for, at Europa-Parlamentet med 602 ud af 618 stemmer tidligere i september forkastede Kommissionens udkast til tekniske standarder for PRIIP-forordningen, er, at udkastet efter EU-Parlamentets opfattelse ikke levede op til hensigten om at tilbyde investorerne klar, sammenlignelig og forståelig information. 26 ud af 28 lande har netop bedt EU-Kommissionen om at udskyde ikrafttrædelsen til 1. januar 2018, så der bliver tid nok til at afklare åbne spørgsmål og realisere målsætningen med de nye regler.

"Det er vigtigt, at Kommissionen lytter til kritikken og tilpasser de tekniske standarder, så forbrugerne får relevant og brugbar information, når de skal vælge mellem forskellige investeringsprodukter. Branchen må have tid til at udarbejde dokumenterne, når reglerne er på plads. Derfor støtter IFB, at ikrafttrædelsesdatoen bliver udskudt til 1. januar 2018, der svarer til ikrafttrædelsestidspunktet for MiFID II," siger Anders Klinkby, adm. direktør.  

Blandt problemerne med det forkastede udkast til tekniske standarder var:

  • At de historiske afkast ikke længere skulle oplyses, og derved ville investorerne ikke længere kunne se, hvordan produktet har klaret sig tidligere.
  • At omkostningerne kun skulle vises ved deres betydning for det gennemsnitlige afkast i den anbefalede holdeperiode. Det ville gøre sammenligning mellem produkter umulig og ikke vise investorerne de faktiske omkostninger.
  • At handelsomkostninger til at pleje investeringerne skulle opgøres på en fejlagtig måde 

"IFB lægger stor vægt på, at forbrugerne får en klar og retvisende varedeklaration. Vi har tillid til, at Kommissionen vil gennemføre de nødvendige ændringer og se velvilligt på en udskydelse af ikrafttrædelsesdatoen. Det haster, da det i praksis vil være umuligt at få alle dokumenter på plads inden 1. januar 2017," siger Anders Klinkby. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde