Ekstra boligskat på knap 600 kr. til husejere

Publiceret 10-06-2016
Blog

Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomiske rammer for 2017 betyder, at de afgiftspligtige grundværdier må stige med 5,5 pct. i 2017.

”Aftalen betyder, at kommunerne kan sætte ejendomsskatterne mærkbart op i 2017. Mange boligejere skal derfor være opmærksomme på, at de skal have flere penge op af lommen til næste år. En typisk husejer skal i 2017 betale knap 600 kr. mere om året i grundskyld, hvis kommunerne udnytter dagens aftale til fulde,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet

En gennemsnitlig husejer betaler i dag ca. 10.700 kr. i kommunal ejendomsskat. Dertil kommer ejendomsværdiskatten til staten, som beløber sig til ca. 9.600 kr. Samlet set betaler boligejerne med hus i gennemsnit ca. 20.300 kr. om året i boligskatter.

I modsætning til den statslige ejendomsværdiskat, er den kommunale ejendomsskat – også kaldet grundskylden – ikke underlagt et skattestop, men derimod et skatteloft. Det er kommunerne, der sammen med regeringen fastlægger loftet og dermed, hvor meget boligejerne kan komme til at betale mere i ejendomsskat.

Selvom loftet er fastlagt, er det usikkert, hvor meget ejendomsskatterne kommer til at stige i de enkelte kommuner i 2017. Kommunerne kan nemlig også regulere procentsatsen for ejendomsskatten, den såkaldte grundskyldspromille. Dermed kan den enkelte boligejer godt opleve en større stigning i 2017.

Fra 2000-2016 er den gennemsnitlige boligbeskatning på huse steget fra ca. 11.700 kr. om året til ca. 20.300 kr. I 2016 steg boligskatterne dog stort set ikke, fordi den kommunale ejendomsskat ekstraordinært blev fastsat til 0,0 pct. som en del af finanslovsaftalen for 2016.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde